onderzoek collectieve zon 2015: Iedereen aan de zonne-energie

Markt collectieve zonne-energie verviervoudigd in 2015

In 2015 zijn 61 collectieve zonne-energieprojecten gefinancierd via bijdragen van particulieren. Het totaalbedrag aan opgehaald kapitaal is 382% gegroeid in 2015 ten opzichte van 2014. Meer dan 5,6 miljoen euro is direct door consumenten geïnvesteerd in zonne-energie in 2015, goed voor meer dan 37.500 zonnepanelen.

Infographic Cumulatief Volume

Veel verschillende projecten

Zowel de omvang als de vorm van investeringen lag in 2015 ver uiteen. Het grootste crowdfunding-bedrag voor zonne-energie is opgehaald door ZonneWIJde Breda door 884.000 euro op te halen bij 714 huishoudens. Aan de andere kant van het spectrum een bedrag van €4.300 voor zonnepanelen op de basisschool Aventurijn uit Apeldoorn. Aventurijn heeft naast zonnepanelen op de school ook een lespakket voor de kinderen gemaakt over duurzame energie.

Naast verschillen in grootte en type investeerders zien we ook uiteenlopende vormen van investeren. De financiering van de zonne-energieinstallatie met crowdfunding wordt door vele soorten organisaties ingezet; agrariërs, brandweerkazernes, energie coöperaties, MKB-bedrijven, sportverenigingen, -zalen en -parken en ziekenhuizen.

Daarnaast worden bedrijven steeds creatiever in het aantrekken van investeerders. Zo zien we bijvoorbeeld dat bedrijven inzetten op ‘uitgestelde aankoop’. Zo worden investeerders in het varende Bed & Breakfast de ‘Andere Boeg’ uitgenodigd voor een gratis overnachting op het schip. BioRomeo en Oedipus Brewing keren het rendement van de zonne-energie uit via de eigen producten die zo extra duurzaam worden geproduceerd.

Subsidieregelingen zonne-energie

25 zonne-energieprojecten, goed voor meer dan 3 miljoen euro aan crowdfunding, maken gebruik van de SDE+regeling (stimuleringsregeling duurzame energie). Deze subsidieregeling geeft voor elke opgewekte duurzame kWh een vergoeding en zorgt er met deze ondersteuning voor dat een project financierbaar wordt. De zogenoemde postcoderoos-regeling heeft daarentegen voor 13 succesvolle zonnedaken of zonneparken gezorgd in 2015.

Daarnaast zijn de projecten voor klein MKB in opkomst waarbij men de eigen energieverbruik kan salderen op een ander moment, dit is eenzelfde regeling waar consumenten thuis van kunnen profiteren. Dit is mogelijk voor MKB-bedrijven met een net-aansluiting kleiner dan 3*80 ampère.

Infographic Regeling Volume

Verwachting 2016

De verwachting voor 2016 is dat het volume explosief verder groeit. Er zijn nu al 62 zonne-energieprojecten aangekondigd die financiering zoeken bij huishoudens. De verwachting voor 2016 is gebaseerd op verschillende onderliggende trends:

  1. Verbeterde regelingen voor zonne-energie.
    De SDE+regeling vanuit de overheid wordt verdubbeld en is in 2016 in twee fases verdeeld. Er is dus meer kans op succesvolle inschrijving voor subsidie voor zonne-energie. Daarnaast is de postcoderoos regeling verruimd. Dit houdt in dat potentieel meer huishoudens kunnen bijdragen aan een project en dat er een hogere vergoeding is per opgewekte kWh.
  1. Duurzame investeringen zijn in opkomst.
    Veel huishoudens nemen het heft in eigen hand en zetten het eigen spaargeld duurzaam in. Daarbij zijn investeringen in zonne-energie van dubbele waarde. De verwachte rendementen zijn hoger dan de spaarrekening en men draagt direct bij aan een schoner klimaat in Nederland doordat Nederland een meer klimaatneutrale energieopwekking krijgt.
  2. Crowdfunding groeit hard door als alternatieve financieringsmogelijkheid.
    Douw&Koren laten in het rapport over 2015 zien dat de markt voor crowdfunding meer dan verdubbeld is in 2015 naar 128 miljoen euro. Crowdfunding groeit hard en ook de specifieke crowdfundingplatformen bewijzen hun meerwaarde. Zo kunnen zonne-energieprojecten simpelweg sneller kapitaal verkrijgen dan projectfinanciering via de bank, daarbij geeft crowdfunding ook nog positieve betrokkenheid bij de uitgevende organisatie.

AFM en crowdfunding

De groei van crowdfunding heeft ook de aandacht van de AFM. “Met die groei in populariteit volgt ook opportunisme” zoals de AFM schrijft. De AFM blijft actief meekijken in het professionaliseren van crowdfunding met als doel consumenten te beschermen. Om voldoende ruimte voor groei te geven heeft de AFM de maximale investeringsbedragen per investeerder verhoogd maar vereist het nu wel dat bij alle investeerders een verplichte investeerderstoets wordt afgenomen, ongeacht de hoogte van het te investeren bedrag. Hier zullen dus alle partijen in collectieve zonne-energiemarkt rekening mee moeten houden.

Crowdfunding platformen voor zonne-energie

Van de 3.350 investeringen in zonne-energieprojecten in 2015 verloopt de meerderheid via speciaal opgerichte platformen die faciliteren in juridische en administratieve afhandeling voor zonne-energie projectontwikkelaars. 56% van de directe investeringen in zonne-energie vindt plaats op het gespecialiseerde ZonnepanelenDelen.nl.

Infographic Investeringen


Over het onderzoek

ZonnepanelenDelen heeft het onderzoek uitgevoerd en verzameld in een ‘open source’ document waarin alle collectieve zon projecten staan. Dit onderzoek is gedaan op basis van de online informatie en via direct contact met zonne-energieprojectontwikkelaars. De data is de meest complete openbare dataset voor collectieve zon en is te zien op http://bit.ly/collectievezon.