Hoe de zonne-energieprojecten presteren

Lange historie ZonnepanelenDelen laat zien dat zonne-energie waarde blijft genereren

Op ZonnepanelenDelen hebben wij via 250 zonne-energieprojecten bijna 2 miljoen zonnepanelen mogelijk gemaakt in Nederland. Van kleine zonnedaken tot grote zonneparken. Dat geeft ons veel data en vervolgens inzichten. Dat komt omdat wij van elk gefinancierd project de zonnestroom productie binnenkrijgen. Van sommige projecten loopt de datareeks terug tot en met 2013. Zo zien we dat zonne-energie werkt. Is het zonne-energieproject eenmaal opgeleverd, dan blijft het met minimaal onderhoud goed presteren.

We zijn streng in de selectieprocedure welke zonne-energieprojecten op ons platform mogen. En zijn ook strenger geworden. We hebben dan ook een zeer uitgebreide checklist die allemaal op ‘groen’ moeten staan, voordat een project daadwerkelijk op ons platform open mag. Dat loont, want alle projecten sinds 2019 voldoen aan hun verplichtingen. (Slechts enkele projecten vóór 2019 hebben verschillende uitdagingen, met veelal nog steeds positieve rendementen).

We zijn trots dat we daarvoor zijn beloond en elk gelanceerd project op ons crowdfundingplatform succesvol hebben gemaakt. Een 100% score.

Voorspelbare productie groene stroom

Elk zonne-energieproject dat gefinancierd wordt, koppelt ook de productiecijfers aan ons platform. Hieronder zien we bijvoorbeeld de productiedata van B4 Solar getoond in het dashboard voor projecteigenaren:

Dat laat enkele zaken goed zien:

  • De verwachtingen voor de productie zoals opgenomen zijn in het Informatie Memorandum zijn conservatief. Daadwerkelijke productie van zonnestroom is hoger geweest in de afgelopen 8 jaar.
  • Zonne-energie is op de lange termijn goed voorspelbaar.
  • Open deur: De wisselende opbrengsten van zonne-energie door het jaar heen.

Dat eerste zien we ook terug op ‘portfolio-niveau’. In ons project statistiekendashboard is goed te zien dat, ondanks vertraagde start van de productie of soms uitvallende omvormers, het totaal volume aan zonnestroomproductie van alle projecten op ons platform iets hoger ligt dan de verwachting in het Informatie Memorandum:

Schone energie = CO2-uitstoot besparingen

Dat zorgt voor harde CO2-uitstoot besparingen. Wat als deze zonne-energieprojecten niet gerealiseerd zouden zijn en deze stroom dus door de brede energiemarkt zou worden geproduceerd? Dit zijn geen loze beloftes over mogelijke besparingen in de toekomst. De projecten op ZonnepanelenDelen hebben al meer dan 400 miljoen kilo CO2 bespaard via de productie van 1.750 miljoen kWh. Gebaseerd op de kWh zonnestroom en de CO2-emissiefactor elektriciteit (kg/kWh) in dat jaar.

400 miljoen kilo CO2 staat gelijk aan:

  • De uitstoot van 200.000 auto’s in 1 jaar. (Bij uitstoot van 2 duizend kilo CO2 per jaar per auto)
  • Wat 20 miljoen bomen per jaar aan CO2 vastleggen. (bij opname van 20 kilo CO2 per jaar per boom)

Tegelijkertijd hebben deze projecten nog vele tientallen jaren schone productie voor zich. Daarbij is het goed om te weten dat de energieterugverdientijd in Nederland zo’n 1,5 jaar is. 

kWh = waarde

De elektriciteit uit de projecten leveren waarde op in euro’s. Door verkoop aan het net en via de opbrengsten uit de verkregen exploitatiesubsidies. Op het statistiekendashboard is goed te zien wat de verwachte rendementen zijn van ieder project. Voor ZonneDelen– projecten is dat naast de productiecijfers ook gebaseerd op de elektriciteitstarieven op de handelsmarkten.

Dat maakt met de gestegen elektriciteitsprijzen dat de meest projecten een hoger rendement opleveren dan de verwachting was in het Informatie Memorandum.

Dat is ook weer duidelijk terug te zien op https://www.zonnepanelendelen.nl/statistieken/ Waarbij men eenvoudig kunt doorklikken op de statistieken van ieder project. Zoals bijvoorbeeld voor Zonnedak Wijlhuizen.

Door de hogere energietarieven hebben we een aanpassing gemaakt in onze documentatie voor nieuwe projecten. Zo hebben we een beter model gemaakt voor de verwachte energieprijzen over de totale looptijd van het project, zodat het verwachte rendement meer in lijn gaat liggen met het werkelijke rendement.

Zekerheden voor investeerders

Tegelijkertijd is er ook ruime ervaring met projecten met onverwachts ‘onheil’ (daar schreven we  eerder al over), maar zelfs bij de meeste van deze projecten was er positief rendement, al is deze iets lager dan eerder gedacht. Dit komt omdat de projecten altijd goed verzekerd moeten zijn en er zekerheden aan de investeerders worden gegeven. Wat is voorgekomen:

  • Bouw vertraging; bijvoorbeeld bij ZonneVeste en ZonneWIJde. Ondanks forse overschrijding van de bouwtijd is de impact over de looptijd van de projecten bijna nihil.  
  • Brand; bij Zonnedak BioRomeo en Zonnedak Bleiswijk stalling31. (Voor de goede orde; beiden systemen zijn afgebrand maar waren niet de oorzaak van de brand.) Al duurt het soms even voordat er definitieve afhandeling is, bij beide projecten heeft de verzekeraar uitgekeerd. Daarmee zijn de obligaties afgelost en hebben de investeerders de investering teruggekregen.
  • Faillissement van de pand- en projecteigenaar van Zonnedak Ketelaars, dit project is met iets lager verwacht rendement doorgezet als Zonnedak Middelweg. De zekerheden van de investeerders zijn uitgewonnen door de trustee Stichting ZonneDelers, en er is een afspraak gemaakt met de koper van het gebouw. De zonnepanelen zijn verplaatst en het project is, inclusief de SDE+ subsidie, op een ander dak voortgezet.
  • Niet goed functionerende zonnepanelen; bij Euroborg. Hier heeft de verzekeraar uiteindelijk PID-boxen geplaatst. Hierdoor werken de zonnepanelen weer stukken beter. Daarbij keert de verzekeraar het productieverschil uit.
  • Geschil met projectpartners; Als er veel projecten worden ontwikkeld, zijn er soms discussies over gemaakte afspraken. Dat kan ook leiden tot zo’n juridisch geschil dat een rechter uitspraak moet doen. Helaas zijn er projecten met zulke trajecten. Dat is duur en kostbaar. Maar soms wel nodig als uitkomst. Tegelijkertijd blijven de onderliggende zonne-energieprojecten wel waarde creëren door de opbrengsten uit de zonnepanelen.

Bijna alle zonneprojecten lopen echter zoals verwacht en generen continu waarde. 3 projecten op het totaal voldoen, op moment van schrijven, niet aan de betalingsverplichtingen. Daarnaast zijn 11 zonne-energieprojecten alweer volledig afbetaald.

Waarde creatie door zonne-energie

Wij hebben een platform gebouwd dat continu rendement uitkeert dat voortkomt uit die waarde creatie van zonne-energie. Bijna dagelijks vinden nu betalingen plaats van projecteigenaren naar ZonneDelers. Waarbij er per jaar miljoenen euro’s aan rente en aflossing worden uitgekeerd aan de investeerders.

Zo financieren we de energietransitie aan de voorkant, en maken de investeerders op ons platform goed rendement. Zowel financieel, als met betrekking tot de impact die zij maken door het vergroten van het opgesteld vermogen aan zonne-energie.