hoofdkantoor jaar 2022

Andere berekening van de stroomprijs in businesscase van ZonneDelen

In 2013 hebben wij ons ZonneDelen model gemaakt. De energieprijzen fluctueerden jarenlang in een beperkte breedte. Door de hoge volatiliteit op de energiemarkt passen wij het ZonneDelen model nu iets aan. We maken een aanpassing in de businesscase voor de berekende stroomprijs die ZonneDelers verwachten te ontvangen per opgewekte kWh. We kijken naar de beste voorspelling die te maken is op basis van de stroomprijzen over de gehele looptijd van het project. Hieronder leggen we uit wat we anders gaan doen.


Ons streven is altijd geweest dat ieder zonne-energieproject op ons platform een zo realistisch mogelijk businesscase presenteert. Dat zien we terug in de conservatieve productie verwachtingen voor stroomproductie. De projecten presteren immers gemiddeld beter dan de verwachtingen. Zie het statistieken dashboard van de gefinancierde zonne-energieprojecten op ons platform.

We zien nu terug dat de stroomprijzen echter te veel uit de pas lopen. Daarom gaan we dit aanpassen, zo komt het verwachte rendement ook het beste uit voor alle partijen.

Verwachting stroomprijs anders opgebouwd

We gaan vanaf komende projecten werken met een stroomprijs verwachting over de totale looptijd. Deze stroomprijs komt terug in de businesscase van ieder ZonneDelen project, en is dus ook de uitgangswaarde in het leidende document, het Informatie Memorandum.


Deze stroomprijs waarmee vanaf nu wordt gerekend is een gemiddelde van de stroomprijzen op de verschillende (1, 2, 3, 4 en 5 jaars) termijnmarkten van de ENDEX (zie de data van de verschillende markten hier) én de lange termijn stroomprijs verwachting zoals deze is opgenomen in de documentatie van de PBL (het planbureau voor de leefomgeving).

ENDEX 12-0-12 formule blijft gelden voor opbouw jaarlijkse stroomtarief

De berekende energieprijs in de businesscase en dus het Informatie Memorandum van ieder project was voorheen gebaseerd op de meeste recent ENDEX 12-0-12 formule. We keken destijds naar de 365 dagen (12 maanden) gemiddelde prijzen van de 1 jaars (12 maanden) forwardprijs op de ENDEX-markt. Dus wat betaal je nu als je over exact 1 jaar stroom geleverd wil krijgen. Het gemiddelde van de afgelopen 365 dagen op die 1 jaars forward markt pakken wij als stroomprijs voor het zonne-energieproject.

Met deze energieprijs denken we nog steeds de beste huidige voorspelling te hebben van de energieprijzen voor komend jaar. Deze formule blijft dus ook nog steeds de basis voor de jaarlijkse uitkering van de ZonneRente.

Minimum en maximum rendement

In het verleden werd de meest recente ENDEX 12-0-12 stroomprijs ook genomen voor de berekening voor de businesscase, deze ENDEX 12-0-12 stroomprijs gold voor alle jaren van de looptijd van de ZonneDelen. Dit is door de hoge volatiliteit van de stroomprijzen echter niet meer de beste voorspelling gebleken. Nu is er bij elk recent ZonneDelen-project sowieso een minimale en maximale rentebedrag per ZonneDeel (de zogenaamde CAP / FLOOR), dus de impact wordt geminimaliseerd. Echter willen we de verwachtingen zo goed mogelijk uit laten komen.  

Impact

Deze wijziging zorgt ervoor dat het verwachte rendement dat gepresenteerd wordt ook de meest realistische is. We kregen signalen van investeerders dat zij twijfels hadden over de uitgangspunten van projecten. Daar hebben we serieus naar gekeken en dus deze wijziging doorgevoerd.

Blijven verbeteren

Een tijdelijke ontwrichting van het energiesysteem, zoals nu de oorlog in Oekraïne, zorgt er voor de stroomprijzen veel hoger liggen dan eerder. Dat prijzen bewegen is logisch, door het gemiddelde te nemen van 365 dagen werd daar al rekening mee gehouden, dat het zo extreem zou zijn was niet voorzien. Met deze aanpassing wordt niet alleen rekening gehouden met de situatie zoals die nu is, maar ook met de verwachtingen van de toekomst. Een prettige verbetering.

Uitleg labels

Voor de goede orde: dit heeft betrekking op ZonneDelen. Bij ZonneDelen is de rente gebaseerd op de daadwerkelijke stroomproductie en de dan geldende stroomprijzen, net zoals bij zonnepanelen op je eigen huis. De rente staat dan ook niet vast maar zal altijd fluctueren op basis van hoeveel stroom er dat jaar wordt geproduceerd en welke energieprijzen er dat jaar gelden (via de ENDEX 12-0-12 formule). Bekijk hier de ZonneDelen projecten.

Daarnaast zijn er ook nog projecten die worden gepresenteerd onder het PRO-label. Dat is kortlopend, met een vaste rente en waar herfinancieringsrisico in zit. Daarnaast is er een derde categorie: obligaties. Dit zijn obligaties van zonne-energieprojecten met projectfinanciering; met een vaste rente en waarbij de cashflows van de opbrengsten genoeg opleveren om de aflossing en rente te voldoen.