Wetenschap: 100% hernieuwbare energie in 2050 kan.

100% hernieuwbare energie in 2050 is mogelijk. Er is een wetenschappelijk (peer reviewed) artikel gepubliceerd dat alle beschikbare wetenschappelijke onderzoeken over 100% hernieuwbare energystemen heeft verzameld. De conclusie is helder: een volledig duurzaam energiesysteem is mogelijk op alle plekken in de wereld vóór 2050. Het is geen science-fiction. Het kan met de huidige technieken, zo is de prognose. Wij bepalen zelf hoe snel we daar komen. Dat is een erg prettig en zeer belangrijk gegeven dat we dat zelf in de hand hebben. En heel belangrijk: grote organisaties lopen nog steeds achter met hun modellen voor de kostprijs van zonne-energie!

De voordelen van een volledig duurzaam energiesysteem zijn eindeloos:

  • Geopolitieke verhoudingen kunnen verbeteren door veranderende machtspositie.
  • Minder vervuiling van de natuur.
  • Betere gezondheid voor de mens.
  • Stoppen van klimaatverandering.

En met een wereld die uiteindelijk sowieso over moet op duurzame energiebronnen. Zoals Rob Wijnberg al een keer op de Correspondent schreef:
‘Zelfs als er geen probleem was met het klimaat, is de oplossing een goed idee.’

Waarom dat niet zo snel mogelijk doen als dat bovenstaande voordelen geeft?

Grote rol voor zonne-energie.  

In de scenario’s voor een duurzaam energiesysteem ligt er een grote rol voor zonne-energie als de goedkoopste bron van energie. Met windenergie als goede diversificatie. Dan is het natuurlijk ook nodig per locatie een goed evenwicht te vinden in de verschillende energiebronnen. Voor Europa lijkt die verhouding tussen zon- en windenergie op ongeveer 45% om 55% te liggen (met daarbij nog andere energietechnieken en e-fuels en e-chemicals)

Redenen om positief te zijn

De grootste en meest belangrijke rapporten vanuit de IEA en de IPCC, waar zeer veel overheden en instanties op varen, lijken zonne-energie steeds maar weer onder te waarderen.

De groei van zonne-energie komt in de aannames van zowel IEA als IPCC veel eerder tot stilstand dan wat inhoudelijk verwacht mag worden. (Dit terwijl de continue groei van zonne-energie op 43 procent per jaar ligt.)

En dus zijn de ‘Integrated Assessment Model’ (IAM) van deze rapporten elke keer weer met verkeerde verwachtingen voor zon-PV opgemaakt.

Nog een voorbeeld is het elektrificeren van de autobranche. Uit onderzoek naar de tien toonaangevende modellen voor het IPCC bleek dat ze er allemaal vanuit gingen dat elektrische voertuigen tot 2100 duurder zullen blijven. Experts uit de sector verwachten echter een pariteit van de totale eigendomskosten tussen 2020 en 2025 en een pariteit van de verkoopprijzen tussen 2025 en 2030.

Uitdagingen om tot volledig duurzaam energiesysteem te komen

Dat het kan, betekent nog niet dat het eenvoudig is daar te komen. Er zijn schaarse stoffen die wel nodig zijn voor de energietransitie. Voor energieopslag, voor windturbines. Maar ook dat lijkt oplosbaar. Al zullen tijdelijke tekorten altijd blijven bestaan.

De maatschappij in brede zin moet de veranderingen ook aan kunnen, meer windmolens in beeld, meer zonnepanelen op daken, grond, parkeerplaatsen, water etcetera. Daarnaast zullen we ook veel zuiniger om moeten gaan met de beschikbare energie. Er zijn veel uitdagingen om er te komen. Makkelijk is het ook niet altijd. Maar het is wel mogelijk om in 2050 een volledig duurzaam energiesysteem te hebben!

Conclusie

De conclusie van het artikel ‘On the History and Future of 100% Renewable Energy Systems Research’ nemen we simpelweg 1 op 1 over:

“De belangrijkste conclusie van de overgrote meerderheid van onderzoeken naar 100% hernieuwbare energiesystemen is, dat dergelijke systemen in alle regio’s van de wereld tegen lage kosten energie kunnen leveren. Hierdoor hoeven we in de toekomst niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. In het begin van de jaren 2020 is de consensus steeds meer geworden dat zonne-PV en windenergie het toekomstige energiesysteem zullen domineren en nieuw onderzoek toont steeds meer aan dat 100% hernieuwbare energiesystemen niet alleen haalbaar, maar ook kosteneffectief zijn. Dit geeft ons de sleutel tot een duurzame beschaving en de langdurige welvaart van de mensheid. “