ZonnepalenenDelen kantoor

Wat er in 6 jaar verandert in de zonne-energiemarkt

We zijn jarig! ZonnepanelenDelen lanceerde 6 jaar geleden, op 13 oktober 2014, met het grootste collectieve zonnepark van Nederland. In de tijd dat energiecoöperaties nog verkennend bezig waren wat zij kunnen betekenen in het zonne-energielandschap. Waar prijzen van zonnepanelen nog 5 keer zo hoog waren als nu. Waar de gehele zonne-energiemarkt nog aan het pionieren was, omdat ervaring in de grotere zonne-energieprojecten simpelweg niet beschikbaar was.

Er verandert dus heel veel in 6 jaar. Keken we vorig jaar terug op onze ‘verjaardag’ in oktober en spraken we ons doel uit om ‘500 miljoen euro in 5 jaar tijd te financieren’. In dit blog kijken we 6 jaar vooruit. Wat zijn de verwachtingen voor de zonne-energiemarkt in 2026?

Zonne-energiemarkt in 2026

Als we naar het landschap voor zonne-energie in het jaar 2026 kijken, dan ziet het er wederom totaal anders uit. In dit blog lichten we er een paar elementen uit:

  • Stroomproductie op weg naar volledige verduurzaming.
  • Elektrificatie van de energievraag.
  • Subsidieloze zonneparken.
  • Sterk wisselende dagprijzen voor stroom.

Duurzame energieproductie

Kolencentrales worden uit gefaseerd, windparken op de Noordzee beginnen grote volumes te maken, stroomkabelverbindingen met andere landen zorgen dat we (nog meer) een West-Europese energiemarkt krijgen. Doordat winning van Gronings gas stopt, hebben we tijdelijk zelfs een nog grotere afhankelijkheid van Russisch gas.

Daarbij zullen we in 2026 goed op weg zijn om de 27 GW opgesteld vermogen zonne-energie te hebben die de ‘klimaat en energieverkenning 2019’ voorspelt voor 2030, van 10 GW eind 2020.

Elektrificatie van de energievraag

Een gigantische stijging in de vraag naar elektriciteit (met hopelijk gepaard een daling van de totale vraag naar energie). Meer en meer activiteiten zullen elektrificeren. Zoals scooters, auto’s en vrachtwagens over gaan op stroom in plaats van een interne verbrandingsmotor. Zijn er elektrische vliegtuigen voor enkele passagiers mogelijk. Halen we meer en meer huizen van het gas af.

En is de industrie in actie hoe zij vormgeven aan een klimaat neutrale (energie)wereld. Dat betekent mogelijk de ‘energiedrager’ waterstof inzetten voor de benodigde hoge temperaturen. En om die duurzaam te maken is er nog véél meer duurzame stroom nodig.

Subsidieloze zonne-energieprojecten

Ook in Nederland kan zonne-energie binnen 10 jaar zonder subsidie, nu dat punt afgelopen jaar al is bereikt voor wind-op-zee. Waarbij de goedkoopste vorm: grote zonneparken, over enkele jaren zelfs al zonder overheidssubsidie een positieve businesscase kan hebben. Door de continue dalende kosten voor zonnepanelen en door innovaties in installatie en beheer.

En met een grote afhankelijkheid van de rente, aangezien financiering een groot deel van de kosten behelst. Voor energieleveranciers ligt er dan een belangrijke rol in de opzet van de energie afname contracten (zogenaamde PPA’s) vanuit deze zonne-energiesystemen. Over enkele jaren zal er dan ook geen SDE+ subsidiesysteem meer bestaan voor nieuwe zonneparken, en vervolgens ook niet meer voor nieuwe zonnedaken. Dat betekent dus grote veranderingen in de zonne-energiemarkt.

Fluctuerende dagprijzen stroom

Het nieuwe normaal zal een energiemarkt zijn met grote bewegingen in de dagprijs. Waarbij vraag én aanbod gestuurd moet worden omdat deze veel meer weersafhankelijk is. Door af- en inschakelen van energieproductiesystemen, maar ook juist aan de vraagkant door sturing op gebruik. Soms juist extra, soms juist niet.

In zo’n markt zijn batterijen en energieopslag dan ook zeer interessant. Meest sprekende voorbeeld is de functie van elektrische auto’s die ‘slim’ geladen kunnen worden, wat betekent dat op basis van energieprijzen de auto wel of niet laadt zolang deze ’s morgens, maar weer kan wegrijden voor de trip naar werk. Zo zullen er veel meer slimmigheden in het systeem worden ingebouwd om het netwerk draaiende te houden.


Groei mee met ZonnepanelenDelen

Dat is de verwachting nu. Hoe de energiewereld er echt uit ziet in 2026 is een voor deel afwachten. Voor een deel zelf de touwtjes in handen nemen en het simpelweg realiseren. Met ZonnepanelenDelen willen wij met de beste financiering van zonne-energie ons steentje bijdragen voor de verduurzaming van de wereld.

Met ZonnepanelenDelen versnellen wij de energietransitie door het financieren van zonne-energie extreem eenvoudig en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat blijven we doen, in welke omstandigheden dan ook. Want wij willen een betere wereld creëren, niet door te praten, maar door echt te doen.

Wil je daar ook aan bijdragen? Bekijk onze ‘werken bij’ pagina op https://joinus.zonnepanelendelen.nl/