Zonnepanelen op andermans dak

Wil of kan je zonnepanelen niet op eigen dak plaatsen? Investeer in zonnepanelen op andermans dak. Dat kan bij ZonnepanelenDelen. Je investeert direct in een zonne-energieproject op een geschikt dak voor zonnepanelen. Vervolgens krijg je jaarlijks de opbrengst van de zonnestroom uitgekeerd op je bankrekening. De opbrengsten van jouw investeringen zijn live bij te houden, zodat je precies kunt zien hoeveel groene stroom jouw ‘ZonneDelen’ al hebben opgebracht. ZonnepanelenDelen is marktleider voor zonnepanelen op andermans dak en heeft, op moment van schrijven, al 100 grote zonnedaken mogelijk gemaakt. Met een 100% score: elk zon-pv project wat gelanceerd is, is ook daadwerkelijk gefinancierd en gerealiseerd.

Sinds 2014 faciliteert ZonnepanelenDelen investeringen in zonnepanelen op andermans dak. Dat begon met de zonnepanelen op het stadion van FC Groningen (Zonnedak Euroborg). De projecten verschillen van kleine zonnedaken (32 zonnepanelen) tot hele grote. Zo is Zonnedak Vonk een duurzaam project met maar liefst 20.160 zonnepanelen. Recent heeft ZonnepanelenDelen het 100ste zakelijke zonnedak gefinancierd en bewijst daarmee hét platform te zijn geworden voor zonnepanelen op een ánder dak.

Het werkt heel eenvoudig. Op ZonnepanelenDelen worden zonne-energieprojecten gepresenteerd die al volledig zijn uitgewerkt en waarin jij kunt participeren:

  • De SDE+ subsidie is aangevraagd en verkregen;
  • De installateur heeft voorstel gedaan met kwalitatief hoogwaardige producten;
  • Er zijn met alle betrokken partijen overeenkomsten gesloten;
  • Er is een positieve businesscase van het zonne-energieproject.

Investeer in zonnepanelen

Alleen de financiering mist om de daadwerkelijke investering in de zonnepanelen te doen. Daar draag jij aan bij door te investeren in de ‘ZonneDelen’ van het project. Samen met andere geïnteresseerden zorg je met elk nieuw succesvol project voor meer zonne-energie in Nederland. Gemiddeld investeert men bijna 2.500 euro, al kun je al deelnemen vanaf 25 euro. Dat is eenmalig en direct inclusief alle kosten over de gehele looptijd.

Het opgehaalde kapitaal wordt (in delen) doorgestort naar de uitgevende instelling als de financiering compleet is en de formele opdrachten zijn ondertekend. De installateur gaat vervolgens aan de slag om het zonnedak te realiseren. Bij oplevering zorgt de installateur dat de productie zichtbaar wordt in de persoonlijke portal van ZonnepanelenDelen en zo kun je dus altijd precies zien hoeveel productie je hebt opgewekt.

Zonnepanelen op andermans dak

Via de investering in ZonneDelen profiteer je jarenlang van de opbrengst van zonnepanelen die niet op je eigen dak staan. Dat kan bijvoorbeeld een zonnedak zijn van een agrariër, een sporthal, een school of een cultuurcentrum. Naast de jaarlijkse ZonneRente krijg je ook de eigen investering weer volledig terug.  

Stel je investeert 1.500 euro in het zonnedak project, dan krijg je jaarlijks de waarde van de zonnestroom productie die jouw ZonneDelen opwekken uitgekeerd. Daarnaast ontvang je via lineaire aflossing jaarlijks een deel van je investering terug. Na 15 jaar heb je de investering van 1.500 euro weer volledig terug. 

Live inzicht in productie van zonne-energieproject
Live inzicht in productie van zonne-energieproject

Zonne-energieprojecten in Nederland

Zo zorg je samen met anderen voor meer zonne-energieprojecten in Nederland én maak je een duurzaam rendement op je investering. Zo zorgen we dat elk geschikt dak voor zonnepanelen ook daadwerkelijk vol komt te liggen met zonnepanelen. Samen ‘verzonnen’ we Nederland.

‘ZonnepanelenDelen is bereikbaar. Behulpzaam. Enthousiast. Snel. Erg vriendelijk en geduldig’

ZonneDeler Maaike Hoijtink

‘Ben heel blij dat ik voor meer zonnepanelen kan zorgen, dan er op mijn eigen huis passen!’

ZonneDeler Ludo Rodts

Wil je ook zonnepanelen op een ánder dak? Bekijk de beschikbare zonne-energieprojecten op: