Financiering Zonnedaken door ZonnepanelenDelen zoals hier bij Zonnedak Dillewijn Zwapak in Amstelveen

ZonnepanelenDelen financiert 100ste zakelijke zonnedak

Financieringsplatform ZonnepanelenDelen heeft met de succesvolle financiering van Zonnedak Zutphen het 100ste zonnedak mogelijk gemaakt. De categorie ‘zon op dak’ is zeer belangrijk in de Nederlandse energietransitie. 90% van de duurzame energieprojecten met overheidssubsidie (SDE+) vallen in deze categorie. Goede financiering is essentieel in het verhogen van de realisatiegraad van deze zonnedaken met SDE+-subsidie. ZonnepanelenDelen helpt hierbij met op maat gemaakte financiering voor zonne-energie.

ZonnepanelenDelen biedt een financieringsloket voor grootzakelijke zonne-energieprojecten met een financieringsbehoefte van 50.000 euro tot 2 miljoen euro. In 2014 begonnen als crowdfundingplatform voor zonne-energie, maar is inmiddels een volwaardige verstrekker van projectfinanciering tot 98% van de investeringsbehoefte.

Door standaardisatie, optimalisatie en specialistische kennis kan ZonnepanelenDelen relatief kleine projectfinancieringen verzorgen. Belangrijk element daarbij is het software platform dat ZonnepanelenDelen heeft ontwikkeld. Doordat de projecten online monitoring hebben, is er een lager risicoprofiel en kan er dus voor nog scherpere tarieven financiering worden aangetrokken.

Zonnedaken meest geliefd

Iedereen die de energietransitie wil bevorderen is voor zonnedaken. De gemiddelde Nederlander staat het meest positief tegenover dit soort duurzame energieprojecten: het neemt geen extra ruimte in, het is dichtbij het stroomverbruik en er is dus relatief weinig (extra) netwerkcapaciteit benodigd.

Financiering zonnedaken

Tegelijkertijd worden veel potentiële zonnedaken niet gerealiseerd, ondanks dat deze al SDE+ subsidie hebben verkregen. In het verleden werd tot wel 50% van de verkregen SDE+ uiteindelijk niet gebruikt. Omdat bijvoorbeeld de dakconstructie problemen geeft, vaak blijkt de initiële investering in het zonne-energiesysteem te groot is voor de organisatie.

Het beschikbaar stellen van externe financiering is cruciaal voor het realiseren van het potentieel aan zonnedaken in Nederland. Doordat financiering 75% van de lopende kosten zijn van een zonne-energieproject, is optimalisatie van de financiering een belangrijk element. ZonnepanelenDelen verstrekt financiering op maat voor zon-pv projecten, met kwalitatief hoogwaardige juridische documentatie en financieringen gelijk aan de looptijd van de SDE+-subsidie.

Groot potentieel Zon-PV

Nederland staat pas echt aan het begin van de energietransitie. Het opgesteld vermogen van zonne-energie kan vertienvoudigen in Nederland. ZonnepanelenDelen richt zich op de ruim 14.000 zonne-energieprojecten op daken die SDE+-subsidie hebben gekregen, maar nog niet zijn gerealiseerd.

“Er zijn al 1 miljoen huishoudens die profiteren van zonne-energie. Voor elke organisatie moet het ook een no-brainer zijn om over te stappen op zonne-energie. Wij maken dat zo makkelijk mogelijk. Door als bedrijf eenvoudig financiering aan te vragen voor jouw zonnedak en het online beheer van het zonne-energiesysteem.”

Sven Pluut, oprichter van ZonnepanelenDelen.

ZonnepanelenDelen heeft als doelstelling om de komende jaren voor meer dan 500 miljoen euro aan financiering te verstrekken aan zonne-energieprojecten.

Financiering Zonnedak Beltman

Van de 100 gefinancierde zonnedaken is Zonnedak Beltman een goed voorbeeld waar de dienstverlening van ZonnepanelenDelen perfect past. De projecteigenaar heeft grote agrarische daken beschikbaar voor zonnepanelen, maar wil graag het bedrijfskapitaal inzetten voor de kernactiviteiten. Via ZonnepanelenDelen lukt het wel om, via een aparte project B.V. met de SDE+ subsidie, financiering aan te trekken voor de 4.800 zonnepanelen. De financiering is aangetrokken via het ZPD Zonfonds en via de uitgifte van Zon-Obligaties. ZonnepanelenDelen heeft een AFM-vergunning om dit te faciliteren.