Investeren in de Litouwse zonne-energiemarkt: Een analyse

Unieke kans om via Nederlands bedrijf te investeren in de lokale markt

De Litouwse zonne-energiemarkt biedt interessante kansen voor Nederlandse beleggers die op zoek zijn naar nieuwe investeringsmogelijkheden. In dit uitgebreide artikel gaan we in op de huidige marktomstandigheden, trends en de vooruitzichten van zonne-energie in Litouwen. Willen we de Europese energietransitie vooruithelpen, dan zijn duurzame energie investeringen in andere landen cruciaal. Dat heeft direct impact op de uitstoot van CO₂ en op de geopolitieke verhoudingen in Europa.

Direct investeren in Litouwse zonne-energie? Investeer in Vindo Solar

Overzicht van de Litouwse energiemarkt

Litouwen heeft 2,8 miljoen inwoners en is sinds 2004 lid van de EU en de NAVO. Het heeft een sterk groeiende economie, dat versnelt de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Het Litouwse energienet is sinds 2022 losgekoppeld van Rusland en zal binnenkort onderdeel worden van het West Europese netwerk.

Het energiesysteem was sterk afhankelijk van Rusland en het land importeert netto veel energie. Zelf energie opwekken is dus van groot maatschappelijk belang voor Litouwen. Zij zetten dan ook veel subsidies en stimuleringsmaatregelen op om te zorgen voor een stevige groei van duurzame energie de komende jaren.

Marktgrootte en -ontwikkeling

Litouwen moet een grote transitie doormaken met betrekking tot het energiesysteem dat er nu is en wat men voor ogen heeft:

  • Het energiesysteem van Litouwen is vooral afhankelijk van olie en biomassa. In 2009 is de laatste kernenergiecentrale gesloten. De hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon en waterkracht centrales zijn momenteel nog van zeer beperkte omvang.
  • De Litouwse zonne-energiesector is de afgelopen jaren sterk gegroeid vanaf een heel laag punt. In 2023 had het land een geïnstalleerd zonne-energievermogen van 1,2 gigawatt, een verviervoudiging ten opzichte van 2018. (Ter vergelijking: in Nederland hadden we destijds 20 GW aan opgesteld vermogen zonne-energie)
  • De jaarlijkse groei van het geïnstalleerde vermogen bedroeg gemiddeld 25% in de periode 2018-2023.
  • Litouwen heeft als doel om het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik te verhogen naar 45% in 2030 (en 70% van de elektriciteit moet dan hernieuwbaar zijn), wat de verdere groei van de zonne-energiesector zal stimuleren.
  • Na het Fitfor55 program zal dat zeer waarschijnlijk zelfs worden opgehoogd naar 38% in 2025, en 50% in 2030.
  • In 2045 moet 100% van de elektriciteitsproductie hernieuwbaar zijn.

In een recent verschenen overheidsrapport van de minister van energie van Litouwen wordt er ingegaan op de stappen die genomen moeten worden voor een volledig energieonafhankelijk energiesysteem. (zie hier de samenvatting in het Engels)

De belangrijkste kerncijfers met betrekking tot zonne-energie en energieopslag voor Litouwen:

Tot 2030:

Potentieel zonne-energie: 4,1 GW

Potentieel energieopslag: 1,1 GW

Tot 2050:

Potentieel zonne-energie: 9,0 GW

Potentieel energieopslag: 4,0 GW

Dat betekent dus nog volop kansen voor zonne-energie en energieopslag.

Overheidsbeleid

  • De Litouwse overheid biedt diverse stimuleringsmaatregelen voor de zonne-energiesector, zoals investeringssubsidies, belastingvoordelen en vereenvoudigde vergunningsprocedures.
  • Het doel is om het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix te vergroten en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.
  • Het land heeft een gezonde economie, met een relatief lage staatsschuld.

Instraling van de zon op hetzelfde niveau als nederland

De website solargis laat perfect zien wat de instraling is van ieder land. Als we Nederland naast Litouwen leggen zien we dat de instraling redelijk gelijk is aan elkaar.

Trends en ontwikkelingen in de litouwse zonne-energiemarkt

Nu wereldwijd zowel zonne-energie als energieopslag steeds goedkoper worden, is de verdere uitrol van deze technologieën zeer belangrijk voor het duurzame energiesysteem van Litouwen.

De groei moet gefinancierd worden

De groeiplannen en de noodzaak voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem van Litouwen is duidelijk. Dit moet echter wel gefinancierd worden, dat is een zeer belangrijk factor in de snelheid van de uitrol van duurzame energie.

Vindo solar

Met Vindo Solar krijgen Nederlandse investeerders een unieke kans om in een Nederlands bedrijf te investeren met lokale kennis van de Litouwse zonne-energiemarkt.

Directeur en eigenaar van Vindo Solar, Mindaugaus Jarusevicius, heeft eerder al een zonne-energiebedrijf in Litouwen gehad. Nu werkt hij opnieuw aan zonne-energieproject en in zijn land van herkomst, ontwikkeld door Vindo Solar wat gevestigd is in Utrecht. Dat maakt de propositie van deze onderneming zeer krachtig.

Het bedrijf is ervaren, het heeft zeer veel kennis van de lokale markt en heeft al veel verschillende zonne-energieprojecten in de pijplijn die ontwikkeld kunnen worden. Daarbij kunnen, direct of later, heel goed energieopslag systemen worden toegevoegd.

Op ZonnepanelenDelen is nu de mogelijkheid om in de obligaties van Vindo Solar teinvesteren met een rente van 8% per jaar en een looptijd van 3 jaar.