ZonneDeel: zonnig, transparant en all-in

De 10 onderdelen van een ZonneDeel

Met ZonnepanelenDelen.nl hebben wij een product ontwikkeld waar zonne-energieprojecten gebruik van kunnen maken en waardoor u direct kunt investeren in zonne-energie. Dit product heet een ZonneDeel. Met ZonneDelen kan er op een transparante manier geïnvesteerd kan worden in een duurzamer Nederland.

Een Zonnedeel van ZonnepanelenDelen is een compleet financieel product. U legt eenmalig een bedrag in en kunt vervolgens profiteren van de zon. Voor uw eenmalige inleg (feitelijk een obligatie lening) regelen wij alles. Bij de investering in een ZonneDeel zijn onder ander deze 10 zaken inbegrepen:

  1. De transactie en emissiekosten voor de aanschaf van de ZonneDelen
  2. Gebruik van een derdengeldenrekening zodat uw ingelegde kapitaal altijd veilig staat
  3. De aanschaf en installatie van het complete zonne-energiesysteem
  4. Een reservering voor het vervangen van de omvormers
  5. Monitoringsysteem & daaraan gekoppeld persoonlijke MijnStroom omgeving zodat u altijd real time inzicht heeft en u ontvang iedere maand automatisch een rapport per e-mail.
  6. Indien van toepassing: de huur van het dak/ terrein
  7. Uitgebreide garantie met de installateur inclusief een Performance Ratio garantie inclusief een verzekering van de installatie
  8. De schoonmaak en het onderhoud van de zonnepanelen installatie gedurende de looptijd
  9. Indien van toepassing: Vertegenwoordiging door de trustee Stichting Zonnedelers
  10. De jaarlijkse administratiekosten om uw zonne-rente uit te keren

All-in prijs

Er zijn dus geen extra kosten. Elk jaar krijgt u een uitkering van de zonnerente en het initiële investeringsbedrag aan het einde van de looptijd terug op de rekening.

We kunnen – helaas – de toekomst niet voorspellen. Wel kunnen we verschillende scenario’s uitwerken. Het rendement van een ZonneDeel is afhankelijk van de productie van de zonnepanelen en van de stroomprijs op de markt, net als zonnepanelen op uw eigen dak.

We proberen zo goed mogelijk in te schatten wat de verwachte productie van de zonnepanelen gaat zijn. Daarbij maken we gebruik van software van PVsyst, PVsol en PVGis om te zien hoeveel zonnestroom de panelen gaan produceren. In de verwachte rendementsberekening laten we ook verschillende scenario’s zien voor de ontwikkeling van de stroomprijs. We laten niet alleen een sterk stijgende stroomprijs van 3% per jaar zien, maar ook een gelijkblijvende (uitgangspunt) en een dalende stroomprijs.

Alle scenario’s laten wij zien in het Informatie Memorandum dat per project opgesteld wordt. Hieronder vindt u de overzichten van het project Royal Matic. Rechts in groen het overzicht voor als u klant bent van projectpartner Greenchoice. Links in het geel voor alle anderen ZonneDelers.

150806 verwachting rendement zonnedak Royal Matic zonnepanelendelen

Transparantie

Waarom wij dit zo uitvoerig doen? We weten dat voor veel ZonneDelers het financiële rendement niet de enige maatstaf is in de keuze om te investeren. Het bijdragen aan een duurzamer klimaat in Nederland is zeer zeker ook daar onderdeel van. We willen alleen wel dat u volledig geïnformeerd de beslissing neemt.

We komen veel andere partijen in de markt tegen die reclame maken met hoge onrealistische rendementen. Alleen blijkt in de kleine lettertjes dat er nog allerlei verborgen kosten zijn die uw uiteindelijke rendement beïnvloeden. Voorbeelden die we tegenkomen zijn extra uitgaven voor: emissiekosten, transactie kosten, jaarlijkse vergoeding voor een lidmaatschap, jaarlijkse vergoeding voor onderhoud en/of jaarlijkse vergoeding voor de administratie. Bij ZonnepanelenDelen houden we het graag overzichtelijk. Daarom een mooi uitgekristalliseerd product: een ZonneDeel;  Zonnig, transparant en all-in.

Met ZonneDelen kunnen we op een goed fundament bouwen aan een duurzaam Nederland. Zodat u op een goede manier kunt investeren in uw toekomst.