header ipcc

De wetenschap heeft gesproken – nu zijn wij aan zet

Het nieuwe klimaatrapport van de IPCC is duidelijk. Waar er eerder nog twijfel was over de menselijk invloed op klimaatverandering, is die er nu niet meer. Klimaatverandering is er, en wij mensen zijn de veroorzaker van de opwarming. Nu de wetenschappers tot deze gezamenlijke consensus zijn gekomen, is het de taak van de rest van de wereld om op basis van deze inzichten te handelen. Wij kunnen bepalen hoeveel warmer deze aardbol nog gaat worden. Wetende dat elke temperatuurstijging flinke klimaatverandering en uiteindelijk kosten met zich meebrengt.

Voor meer inhoudelijk achtergrond van het klimaatrapport hier twee samenvattingen:

Verandering

NRC bracht het interessant op de voorpagina: klimaatverandering is er wereldwijd. We voelen dat het zo is, we weten het. En toch vragen ook nog duizend andere zaken om aandacht, want de echte impact van de huidige uitstoot komt pas later. Al weten we ook dat de huidige CO2-uitstoot tot 100 jaar in de atmosfeer kan blijven hangen.

Het is ‘makkelijk’ om er fatalistisch door te worden. Veel signalen staan op rood en verandering is moeilijk. De wereld moet voorkomen dat het als een hert in de koplampen van een nadere auto blijft kijken en bevriest.

Cru gezegd zou je zelfs de huidige financiële schade door extreem weer als positief kunnen uitleggen. Als we de potentiële klimaatschade juist berekenen, hebben we zelfs al een positieve ‘businesscase’ om nu te handelen. Het is goedkoper om nu te investeren in het tegengaan van klimaatverandering, dan later kostenposten te hebben voor:

  • Dijkverhogingen die nodig zijn voor het stijgende waterniveau;
  • Schade door extreme weer;
  • Klimaatadoptatie.

Wij kiezen bij ZonnepanelenDelen dan ook voor de positieve weg. We willen groter maken wat al goed gaat, en wat we in de toekomst nodig hebben.

IPCC ziet Duurzame trends

Er verandert wereldwijd al veel in positieve zin. Soms is dat duidelijk zichtbaar, soms niet. Gelukkig buigen we al veel ‘stromen’ de goede kant op. Om een korte opsomming te geven:

Er zijn nog veel sectoren waarbij we nog aan de beginfase staan van de benodigde verandering om broeikasgassen te reduceren. Vooral de industrie, de gebouwde omgeving, scheepvaart & luchtvaart en de uitstoot van de agrarische sector geeft nog veel uitdagingen. Maar ook daar wordt hard gewerkt aan verandering. 

Hoe snel gaan we veranderen

Dat we uiteindelijk veranderen staat buiten kijf. De keuze is vooral hoe snel we gaan veranderen. Het is nu aan jou en mij om te zorgen dat onze generatie, en de generaties na ons, een prettig leefbare planeet houden. Fossiel is eindig en vies. Dus we moeten zo snel mogelijk overgaan op duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht, geothermie en (reststromen voor) biomassa.

Laten we fossiele brandstoffen weer opnieuw fossiele brandstoffen maken.

Jij bent aan zet

Wij zijn het eens met het IPCC. Als samenleving moeten we op elk niveau versnellen om klimaatverandering te minimaliseren en het Parijs-akkoord te respecteren. In de politiek, in organisaties, op lokaal niveau en op individueel niveau. Op elk niveau kun jij druk uitoefenen en acteren.

We zijn blij met de (bijna) 10.000 ZonneDelers die hun kapitaal inzetten om te zorgen voor meer zonne-energie in Nederland. We zorgen zo voor steeds meer zonne-energie in Nederland en kostendalingen van zonne-energie wereldwijd. Tegelijkertijd willen wij ook onze impact verder vergroten en de energietransitie verder versnellen.

Zodat deze prachtige aardbol voor iedereen een goed huis blijft.

De aarde. Van iedereen. Voor iedereen.