Waarom investeren in zonne-energie zekerheid geeft

Duurzame energie is harder nodig dan ooit. Om het klimaatakkoord van Parijs te halen, om Poetin (en alle andere oliestaten) minder macht te geven, en om het energiesysteem betaalbaar te houden. Dat gegeven zorgt er voor dat investeren in zonne-energie nodig is en veel zekerheden geeft voor de investeerder. We geven toelichting in dit artikel op de verschillende dynamieken die nu spelen op de Nederlandse zonne-energiemarkt.

De stroomprijzen liggen nu zo hoog dat de overheid amper subsidie hoeft uit te keren voor de duurzame energieprojecten in Nederland. Tegelijkertijd maakt de Nederlandse overheid afspraken in de EU om te zorgen voor meer duurzame energie (via REPowerEU). Die verhoogde doelstellingen kunnen alleen behaald worden als er genoeg geïnvesteerd wordt. Vanuit de overheid zijn er dan ook prikkels (via wetgeving, EU ETS) en stimulansen (via belastingmaatregelen en subsidies) om in zonne-energie (en de andere duurzame energietechnieken) te blijven investeren. 

Stabiele kasstromen voor zonne-energieprojecten

Zonne-energie levert stabiele inkomsten. Dit in tegenstelling tot andere beleggingscategorieën waar recent veel fluctuaties zijn en onzekerheid overheerst.

Met zonne-energie weten we in een duidelijke bandbreedte wat de opbrengsten gaan zijn en daarop zijn de zonne-energieprojecten gestructureerd. De zonne-energieprojecten kennen een onderliggende subsidieregeling van de overheid en blijven jarenlang stroom produceren zonder extra kosten. Ongeacht de staat van de economie leveren zonne-energieprojecten dus rendement op. Dat zorgt ervoor dat zonne-energie een veilige keuze is om in te investeren.

Hoge stroomprijzen extra plus

De hoge stroomprijzen geven momenteel veel inkomsten aan de zonne-energieprojecten, dat zijn niet alleen de huidige prijzen, maar ook de stroomprijzen die nu worden verhandeld voor levering over 1, 2, of 3 jaar. Het is logischer dan ooit om een nieuw zonne-energieproject te starten en te zorgen voor meer duurzame energie.

Investeren in een duurzame toekomst

Fossiele brandstoffen raken gegarandeerd een keer op. Dus we moeten sowieso een keer over naar een duurzaam energiesysteem. Dan maar beter zo snel mogelijk om te zorgen dat we zo min mogelijk CO2 (en soortgelijke broeikasgassen) uitstoten. Kolen, olie en gas zorgen wereldwijd nu nog voor 75% van ons primaire energie. Dat moet zo snel mogelijk naar 0. Zonne-energie kan daar mede aan bijdragen. 

Gigantische groei voor zonne-energie voorzien

Het opgesteld vermogen aan zonne-energie kan nog vertienvoudigen in Nederland, naar ongeveer 150 GWp. Dat zal uitdagingen geven, om dat vermogen aan flexibele opbrengsten in te passen in het elektriciteitsnet. Maar met slimme oplossingen en veel meer batterij- en waterstofcapaciteit in de toekomst, zijn we in staat om dat te bewerkstelligen.

Stel dat we het niet doen?

Veel rapporten zijn het eens dat financiering een zeer belangrijk onderdeel is van de energietransitie. Er moet namelijk eerst heel veel kapitaal worden geïnvesteerd, om te zorgen dat al deze nieuwe duurzame energie capaciteit geïnstalleerd wordt. Dat geldt zeker voor zonne-energie, waarbij de eenmalige investeringskosten relatief het hoogst liggen. Door nu fors te investeren in duurzame energie halen we zo stap voor stap de toekomst weer dichterbij.

Investeer nu ook in zonne-energie op https://www.zonnepanelendelen.nl/project/