De situatie op de Nederlandse zonne-energiemarkt

Eind 2020 zullen we grofweg 10 GW aan opgesteld vermogen aan zonne-energie in Nederland hebben. Dat is een belangrijke start in de Nederlandse energietransitie, maar deze capaciteit aan zonne-energie heeft nog enkele verdubbelingen nodig, naast alle andere technieken van energieproductie, voor een volledig duurzaam energiesysteem in Nederland. In dit blog bespreken we de situatie van halverwege 2020 op de Nederlandse zonne-energiemarkt en hoe de nabije toekomst er uit zal zien.

Samenvattend:

  • De overheid heeft duidelijke duurzame energiedoelstellingen.
  • Groei zit vooral in zakelijke zonne-energie. 
  • Nederland: liefste meer zonne-energie. Gemiddelde Nederlander heeft geen idee van huidig energiesysteem.
  • Verandering in subsidie en netaansluitingen gevaar voor de huidige groeisnelheid van zonne-energie. 
  • Pas 10% van wat nodig is in 2050, nu opgesteld aan zonne-energie.
  • De kostprijs van zonne-energie daalt nog steeds hard.

De overheidsdoelstellingen voor duurzame energie

Zo schrijft de RVO het op haar eigen website: ‘Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt en in 2030 is dat minimaal 27%. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.

De doelstelling is helder. De uitdaging zit erin om de doelstellingen ook daadwerkelijk te halen. Er is veel discussie over hoe daar te komen en met welke technieken. Het is veilig om te zeggen dat we daar met vele soorten energietechnieken invulling aan moeten geven. Ook al heeft elke techniek haar voor- en nadelen en zal er veel politiek debat over zijn.

Zonne-energie het meest gewaardeerd

Onderzoek na onderzoek laat zien dat de Nederlander het liefste het aandeel zonne-energie laat groeien in de energieproductie capaciteit. Dat komt ook naar voren in de concept regionale energiestrategieën (RES’sen) die zijn gepresenteerd. Per regio (30 totaal) is uitgezocht wat de mogelijkheden zijn om tot invulling te komen van de duurzame energiedoelstellingen.

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving
Uit rapport NVDE

In een verkenning van het PBL van het energiesysteem van 2050 zal er 74 GW aan opgesteld zon-PV vermogen zijn in Nederland. Dat betekent dat nu pas ongeveer 10% van het uiteindelijke doel aan zonne-energie staat opgesteld. 

Ook jaar na jaar blijkt dat de Nederlander denkt dat de energietransitie al veel verder is dan ze daadwerkelijk is. Of dat het onderwerp zoveel lastiger is voor de gemiddelde Nederlander, dan voor de personen die hier dagelijks mee bezig zijn. Dat betekent dat we ons verhaal veel beter moeten vertellen.

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving
Motivaction onderzoek in opdracht van NVDE

Zakelijk nu groter dan particulieren

Consumenten zijn voorlopers geweest in de adoptie van zonne-energie. De voorlopers zijn in de jaren 90 begonnen, de eerste doorbraak kwam onder andere met de ‘Wij willen zon’ actie van Urgenda in 2010. Het afgelopen jaar is een kantelpunt geweest en heeft commerciële zonne-energie meer geproduceerd. Een verandering die onomkeerbaar is. Elk particulier zonnedak telt (en levert goed duurzaam rendement op), de grote impact op de Nederlandse zonne-energiemarkt zal echter liggen bij zakelijke zonnedaken en zonneparken (op land en op water).

Gevaar van haperende groei

De overheid heeft de regeling om duurzame energie te stimuleren veranderd voor het komende jaar. Was het in de oude opzet van de SDE+ hoofddoel om duurzame energieproductie te stimuleren. Is dit in de nieuwe opzet van de SDE++ verandert naar het voorkomen van CO2-uitstoot. Dat geeft een veel breder kader en veel meer technieken die een aanvraag zullen doen voor dezelfde subsidiepot. Doordat nu ook bijvoorbeeld CO2-afvang en -opslag uit dezelfde subsidiepot aanvragen kunnen doen. Dat zou kunnen betekenen dat veel nieuwe zonne-energieprojecten misgrijpen, terwijl er wel plek is om lokaal deze duurzame energievorm op te wekken.

Daarbij geven de netbeheerders ook aan dat zij uitdagingen hebben om nieuwe aansluitingen te faciliteren op het energienet. Hoewel zij ook met oplossingen komen door bijvoorbeeld curtailment, oftewel ‘aftoppen’ van de piekbelasting, is dit wel een uitdaging voor de groei van zonne-energie in Nederland.

Goed om te realiseren: De gepresenteerde zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen hebben altijd al een reservering om capaciteit aan te sluiten op het elektriciteitsnet voordat wij deze projecten lanceren.

Kostprijs zonne-energie blijft dalen

Gelukkig zien we ook dat de kostprijs voor zonne-energie blijft dalen. In de meest zonnige gebieden ter wereld zijn er al zonneparken die binnen twee jaar worden opgeleverd en die al stroom zullen leveren voor minder dan 1,5 eurocent.

In Nederland blijven we ook kostendalingen zien. Effectief betekent dat vooral voordeel voor de Nederlandse staat die dit relatief minder hoeft te stimuleren om te zorgen voor meer duurzame energieproductie. Omdat het nu nog relatief te duur is om zonne-energie te produceren ten opzichte van de zakelijke energiemarktprijzen, is er nog steeds subsidie nodig om zonne-energie te produceren. Obton verwacht bijvoorbeeld dat al in 2022 / 2023 zonneparken zonder subsidie uit kunnen door de kostendalingen.

Duurzame groei van de Nederlandse zonne-energiemarkt

De Nederlandse overheid zal via regelgeving, belastingen en subsidie de groei van zonne-energie blijven stimuleren om tot haar eigen duurzame energiedoelstellingen te komen. Dat gebeurt voor een groot deel met wind op zee, wind op land, geothermie en biomassa.

Zonne-energie is echter een belangrijke schakel in Nederland om tot een volledig duurzaam energiesysteem te komen. Op die zekerheid kan de Nederlandse zonne-energiemarkt hard blijven doorgroeien.


Wil je meer lezen over zonne-energie? Lees dan onze whitepaper: Investeren in zonne-energie.

Wil je direct investeren? Dat kan op https://www.zonnepanelendelen.nl/project/