Waarom beperkte transportcapaciteit geen invloed heeft op projecten ZonnepanelenDelen

Als gevolg van een toename van duurzame energieprojecten, zoals zonneparken en windmolens, hebben netbeheerders steeds meer problemen om nieuwe energieprojecten op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Op het net is niet overal voldoende capaciteit beschikbaar. De projecten op ZonnepanelenDelen vragen altijd vooraf een bevestiging van de netbeheerder of aansluiting mogelijk is en dus vormt dit voor deze projecten geen probleem.

Zonne-energieprojecten kunnen een hoge piekbelasting geven en dit moet goed opgevangen worden door het elektriciteitsnet. Dit is de taak van netbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de capaciteit en het transport van stroom. 

Congestiemanagement

Een aantal netbeheerders hebben al kaarten gepubliceerd waarop te zien is waar wel en voorlopig geen nieuwe transportcapaciteit beschikbaar is. Dit betekent dat er op een aantal plaatsen in Nederland geen duurzame energieprojecten kunnen worden gerealiseerd, omdat als gevolg van te veel productie er congestie zou kunnen ontstaan, waardoor mogelijk het netwerk volledig kan uitvallen. In de toekomst kan dit opgevangen worden door opslagcapaciteit (bijvoorbeeld batterijen), maar dit is op dit moment nog te duur om grootschalig toe te passen.

Projecten op ZonnepanelenDelen hebben capaciteit gereserveerd

Het capaciteitsprobleem vormt geen probleem voor de projecten op ZonnepanelenDelen. Voorafgaand aan de financiering dient een project toestemming van de netbeheerder te ontvangen voor de levering van stroom. Zodra het project succesvol gefinancierd is, kan er gebouwd worden en kan de ‘optie’ worden gelicht om het zonne-energieproject aan te sluiten. 

Uitrol zonne-energie

Dat de netwerk capaciteit een uitdaging is voor de groei van zonne-energie in Nederland moge duidelijk zijn, er zijn verschillende netbeheerders die een tekort hebben gemeld (zie Liander, Enexis, Stedin en de landelijke beheerder investeert ook al 215 miljoen extra). Dit komt enerzijds door het subsidiebudget voor duurzame energie in de afgelopen jaren en omdat het relatief voordelig is om bijvoorbeeld zonne-energieprojecten te bouwen in gebieden afgelegen gebieden, terwijl daar de capaciteit beperkt is. Het verzwaren van het elektriciteitsnet kan wel 5 tot 10 jaar duren door alle procedures en werkzaamheden.

Aanpassing subsidie

Op dit moment is goedkeuring van de netbeheerder een voorwaarde voor het aanvragen van de SDE+ subsidie. Deze ‘transportindictie’ dient dus al in een vroeg stadium te worden aangevraagd. Als gevolg daarvan zijn al honderden projecten afgewezen die voorlopig niet gerealiseerd kunnen worden.

Kwaliteitscontrole door ZonnepanelenDelen

Voor de projecten op ZonnepanelenDelen is de capaciteit van de netaansluiting één van de meer dan dertig kwaliteitscriteria waaraan voldaan moet worden voordat het zonne-energieproject gelanceerd wordt op het platform. Deze criteria zorgen voor gedegen voorbereidde projecten die na financiering snel gerealiseerd kunnen worden.