Zonnepark-Harlingen-Zonnepanelen-Friesland

Zon op daken, én zon op land en water!

Op elke geschikte plek zonne-energie opwekken. Dat is het doel. Waarbij de definitie van ‘geschikt’ zeer belangrijk is. We moeten sowieso alle daken gebruiken voor zonne-energie. Dat is duidelijk. Alleen daar redden we het simpelweg niet mee om te voldoen aan de eigen doelstellingen voor duurzame energie in Nederland. Dus zal er ook op andere plekken zonne-energie moeten worden opgewekt (naast de andere duurzame energiebronnen). In welke volgorde de uitrol gebeurd van de verschillende zonne-energieprojecten, te weten dak, land of water, maakt dan ook niet uit. Zolang al die daken uiteindelijk vol komen te liggen met zonnepanelen. Maar daarop wachten kunnen we niet.

We willen zorgen voor zoveel mogelijk zonnepanelen en dat ook letterlijk op elk geschikt dak in de komende jaren terugzien. De productie van stroom is zo perfect dichtbij het energieverbruik, dus weinig belasting op het elektriciteitsnet. 

BRAAKLIGGENDE TERREINEN

Daarnaast zullen er ook grote stappen gemaakt moeten worden met de energietransitie en dus de inzet van braakliggende terreinen voor de opwek van zonne-energie. Dat kan met dubbel gebruik van de grond, door ook plek te bieden voor schapen of gewassen onder de panelen. 

Dus we moeten 100% van de potentie gebruiken van geschikte daken, we moeten ook invulling geven aan zon op land of water, alleen daar zal niet alle potentie benut hoeven worden. En daar kunnen we dus slim zijn in waar en hoe het zonne-energieproject wordt uitgevoerd. Holland Solar berekende al eerder dat we slechts maximaal 0,5% van het landbouw areaal tijdelijk nodig zullen hebben. 

We hebben recent meerdere zonneparken gelanceerd op ZonnepanelenDelen en zullen dat ook blijven doen. De omgeving kan via burgerparticipatie mee profiteren via de ZonneDelen en het is altijd in goed overleg met de gemeente en de lokale overheid, die heeft immers al een vergunning afgegeven voor het zonnepark. 

Daarbij maken projecteigenaren steeds meer werk van het ‘inpassen’ van het zonnepark in de omgeving. Door via ‘groen’ het zicht op de zonnepanelen weg te werken, door ook te denken om de biodiversiteit in het zonnepark, door gewassen te groeien onder de zonnepanelen, door schapen te laten grazen onder de zonnepanelen of er zelfs een openbaar park van te maken. 

We zullen de komende jaren ook op water veel meer zonnepanelen gaan zien in Nederland. Door koeling en dubbele lichtinval is dit ideaal om zonne-energie op te wekken.  

ZONNEWAAIER VAN OPPERVLAKTE GEBRUIK

Branche organisatie Holland Solar heeft overzichtelijk op een rij gezet wat er nodig is tot aan 2030. 

Samenvattend: Ja, we moeten alle focus hebben op daken om die vol te leggen met zonnepanelen. Maar we kunnen niet wachten tot dat is gebeurd. Nu ook al de benodigde impact maken met zonneparken, op land en op water, is hard nodig. Die moeten er sowieso ook komen.