Omgeving en zonneparken: dat gaat samen bij Solarvation Lelystad

Op het terrein van de WUR waar vroeger een proefboerderij stond, komt nu een prachtig groot zonnepark, wat voor veel duurzame impact gaat zorgen. Heel veel duurzame impact gaat zorgen. Nadat het terrein gesaneerd is gaan de lokale ondernemers er een zonnepark bouwen van meer dan 100.000 (!) zonnepanelen. Dat is goed voor 7,5% van de stroomvraag van de gemeente Lelystad. Daarbij heeft het goed samengewerkt met de WUR om ook te zorgen dat het gebied een goede dubbele functie heeft en er veel aandacht is voor de omgeving.
Zo kan het oude en braakliggende terrein nu weer een dubbele functie dienen: duurzame energie opwekken en de biodiversiteit vergroten tussen de panelen.
De twee ondernemers van Solarvation, Kees van Woerden en Luke Bouwman, uit de regio Lelystad vertellen:

“Wij hebben de hebben de zon omarmd en in Lelystad ontwikkelen we een zonnepark van 28 hectare op het erf van een voormalige proefboerderij. Dat was een zogeheten probleemlocatie, die we eerst zorgvuldig hebben gesaneerd voordat er zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Zo snijdt het duurzaamheidsmes aan twee kanten.”

Innovatie voor zonneparken

Zoals Solarvation het zelf zegt heeft het project vier pijlers:
  • Revitalisering omgeving
  • Zonne-energie opwekken
  • Bodemverbetering realiseren
  • Onderzoek & educatie
De oude proefboerderij van de WUR (Wageningen University & Research) op de Waiboerhoeve, aan de Wistentweg bij Lelystad stond al sinds 2015 leeg. Op een deel van het terrein, 28 hectare groot, staan diverse schuren. Deze verouderde gebouwen zijn gesloopt en hebben plaats gemaakt voor het te bouwen zonnepark.

Burgerparticipatie bij zonnepark

Solarvation Lelystad heeft er bewust voor gekozen om de omgeving mee te laten investeren in het zonnepark om zo de omgeving er op een positieve manier bij te betrekken.

En in 2019 gaat er hard gebouwd worden aan het zonnepark. En jij kunt daar onderdeel van worden door mee te doen met de crowdfunding. Investeer in de ZonneDelen van het park en wek zo zelf groene stroom op en maak een duurzaam rendement op de investering.

De eerste 100 ZonneDelers zijn er al in het project, nadat eerder al duizenden andere huishoudens hebben geïnvesteerd op het platform en zo profiteren van zonnepanelen buiten het eigen huis. Zoals een ZonneDeler de investering in ZonneDelen van Solarvation Lelystad motiveert:
“Op ons dak liggen 9 zonnepanelen. Er is geen plek voor meer. Wij vinden het belangrijk dat er meer duurzame stroom wordt opgewekt.”
https://www.zonnepanelendelen.nl/project/solarvationlelystad/