ZonneDelen Solar C van collectief zonne-energie project - zonnedak op gebouw van Sectie C in Eindhoven

De laatste ontwikkelingen in de zonne-energie markt

We berichten al vaker over de ontwikkelingen van de zonnepanelen systemen. Deze keer een grotere blik op de ontwikkelingen in de zonne-energie markt. Eerst wereldwijd om vervolgens via Europa in te zoomen op Nederland.  Dit vooral naar aanleiding van de presentatie die Micheal Liebrech van BNEF hield vorige week. Duurzame energie is nu nog heel klein, in Nederland is de ratio duurzame energie: fossiele energie 1:15. We herhalen het maar even, want de ‘gemiddelde’ Nederlander denkt dat we al veel verder zijn met duurzame energie, namelijk 39%. De ontwikkelingen gaan snel en gaan de komende jaren op zo’n niveau komen dat het veel verschil gaat uitmaken.  

Zonne-energie wereldwijd

De algemene wereldwijde trend van ontwikkelingen zonne-energie is: Hogere opbrengsten voor een lagere prijs. Een prijs die ook concurrerend is met vele andere oude en fossiele brandstoffen. Het voordeel van zonne-energie is dat het een technologie is. Dat betekent dat het een extra vliegwiel kan veroorzaken, extra vraag zorgt juist voor een extra stap op de leercurve en zodoende lagere prijzen in de toekomst. Waar bij de oude economische wetten in het energiesysteem, er meer vraag naar het product was de prijzen ook stegen. Of deze werden sowieso hoog gehouden door het olie kartel OPEC.
 
Overal op de wereld worden prijsniveau’s gebroken voor zonne-energie wereldwijd en komt zonne-energie steeds dichterbij het punt dat het ook zonder subsidies concurrerend is met de fossiele brandstoffen. Zonder de – met een moeilijk woord – externalities mee te nemen, de kosten van onder andere de uitstoot van allerlei giftige stoffen in de atmosfeer die nu veelal niet in de prijs wordt inbegrepen.
 
Het belangrijkste punt wereldwijd; de leercurve van zonne-energie is zo’n 24-28% per verdubbeling van de capaciteit, zie de grafiek. De technologie wordt steeds beter!
learning rate solar - BNEF
 
De laagste gunning van een groot zon-pv project in 2017 was $0,0242 per kWh, waarbij dit zonnepanelen systeem wordt opgeleverd in 2019. Dat is dus 2,06 eurocent per kWh. Wel in de Verenigde Arabische Emiraten, maar dat zegt veel dat dit nu al uit kan.  Op moment van schrijven is het alweer ingehaald: In Saoedi-Arabië is nu zelfs een voorstel gedaan voor $0.0178 per kWh.
Ter referentie, de energieprijzen op de Nederlandse markt hebben de afgelopen jaren tussen de 2,5 en 4,7 euro cent geschommeld. En staat nu op moment van schrijven net ‘gemiddeld’ onder de 4 eurocent per kWh.
 
Daarbij meldt het IEA: De groei van de opwekkingscapaciteit uit zonnepanelen is in 2016 wereldwijd voor het eerst groter geweest dan de toename bij welke andere energiebron dan ook.

Zonne-energie in Europa

Uit onverwachte hoek is er al goed nieuws in Europa. Zelfs in Engeland zijn er nu al mogelijkheden om subsidieloos zonneparken aan te leggen. Wel bij een project waar al eerst een ander – met subsidie – gerealiseerd zonnepark naast lag en dus weinig meerkosten hoefde te maken. Dat we überhaupt op dit punt zijn gekomen voor PV-projecten in 2017 had niemand durven te voorspellen. Extra pluspunt is ook dat de Europese Unie de importheffingen op zonnepanelen in oktober gaat verlagen, en de komende periode zelfs helemaal gaat laten verdwijnen. Dat brengt de kosten voor zonne-energie ook verder omlaag.
 
Als we eenmaal voorbij dat ‘kantelpunt’ zijn kan het natuurlijk helemaal hard gaan. Overal in Europa stijgt het aandeel duurzame energie snel. Gelukkig. Al gaat het nog lang niet hard genoeg om de eigen (weinig ambitieuze) duurzame doelstellingen in Europa overal te halen.

Zonne-energie in Nederland

Hoe is de situatie in Nederland? Ook hier dalen natuurlijk prijzen snel en is er steeds minder subsidie nodig om een positieve businesscase te maken voor een zonne-energieproject. Steeds meer professionele partijen richten zich op Nederland en dat laten de volumes dan ook zien. Het CBS meldt in een rapport al de productie van zonnestroom in 2016 met 39% toenam.
 
Voor particulieren die op het eigen dak zonnepanelen hebben, blijft salderen mogelijk tot in ieder geval 2023 en is met de verwachte stijgende energiebelasting dat nu zelfs extra voordelig. De periode daarna is nog onbekend, maar men verwacht een overgangsperiode én een regeling om batterij opslag te promoten.
 
Voor de grotere zonne-energieprojecten (met een grootzakelijke aansluiting van groter dan 3*80 ampere) is er de mogelijkheid om mee te doen met de SDE+ regeling vanuit de overheid om zo 15 jaar lang vergoeding te krijgen op elke eenheid duurzame energie die er geproduceerd is. De Nederlandse overheid heeft hier in 2017 twee maal zes miljard euro beschikbaar voor gesteld. In de eerste ronde waren er geeneens genoeg goedgekeurde aanvragen om deze subsidie pot volledig te benutten. Dit heeft er wel voor gezorgd dat er 3.580 potentiële zonne-energie projecten er bij zijn gekomen, die ook sneller dan voorheen gerealiseerd moeten worden.
 
Alle seinen staan op groen voor zonne-energie om meer impact te maken. Op de totale energievraag is het effect nog relatief klein, maar met zulke groei percentages komen we snel in de buurt. Nog een lange sprint te gaan!

 

Ook in beweging komen? Doe mee!