Waarom uitverkochte zonne-energieprojecten zo belangrijk zijn

Een succesvolle financiering van een zonne-energieproject nu, is belangrijk voor volgende zonne-energieprojecten. Ontwikkelaars van zonne-energieprojecten kijken continu naar een hele set aan indicatoren om te zien of zij de inspanning willen leveren om nieuwe zonne-energieprojecten te realiseren. Financiering is daarbij een zeer belangrijke factor. Juist omdat zonne-energieprojecten langlopend én met laag risico zijn, is projectfinanciering daarbij van zeer groot belang. Een succesvolle financiering zegt dus niet alleen iets over het succes van dát project, het geeft ook een bevestiging voor toekomstige soortgelijke projecten.

Soms wordt een obligatielening aangeboden voor een project wat al gebouwd is, we spreken dan van herfinanciering. Herfinanciering lijkt in de eerste instantie misschien slechts het verschuiven van kapitaal van één partij naar een andere (waardoor er dus effectief niet zoveel gebeurt), maar het geeft twee belangrijke signalen af naar de toekomst:

 1. Een brugfinancier weet dat het zonne-energieproject projectfinanciering voor lange tijd kan aantrekken. Een financier kan dus met een gerust een overbruggingskrediet afgeven aan de zonne-energieprojecteigenaar om de periode tussen de bouw van het project en het verkrijgen van de lange termijn projectfinanciering te overbruggen. Met het verkrijgen van de lange termijn financiering kan de brugfinanciering worden afgelost. Dit geld komt weer vrij om in de ontwikkeling van nieuwe projecten te investeren.  
 2. Dat dit tegen een bepaalde rente kan. Hoe hoger rendement nodig is om voor het aantrekken van externe financiering, hoe minder projecten in de toekomst gerealiseerd kunnen worden. En natuurlijk andersom ook: hoe goedkoper kapitaal kan worden aangetrokken, hoe meer zonne-energieprojecten gerealiseerd gaan worden.

De noodzaak van externe financiering

Net zoals men bij de aankoop van een woning een hypotheek afneemt, is externe financiering voor zonne-energie van groot belang. 

Door de eigenschappen van zonne-energie wordt het bijna altijd gefinancierd met extern kapitaal. Dit komt omdat het projectrendement veelal niet boven de rendementseis op het eigen vermogen van de organisatie ligt.

Met extern kapitaal vergroot je het rendement op het eigen vermogen en kan op die manier wel het benodigde rendement op het geïnvesteerde vermogen worden behaald.

We leggen het uit met een vereenvoudigd voorbeeld, we ontkomen niet aan enkele cijfers:

Om een zonne-energieproject te realiseren is een investering nodig van 500.000 euro. Het projectrendement is 8%, dat betekent dus (500.000*0,08=) 40.000 euro inkomsten per jaar.

De rendementseis van de organisatie op het eigen vermogen is minimaal 12%. Terwijl men financiering kan aantrekken tegen 7% (daarvoor worden enkele zekerheden afgegeven) met 80% zogenaamde loan-to-value, oftewel de lening bedraagt maximaal 80% van de investering van 500.000 euro.

Het project kan gerealiseerd worden door:

 • 400.000 euro extern kapitaal aan te trekken tegen 7%, kosten (400.000*0,07=) 28.000 euro
 • 100.000 euro eigen vermogen in te leggen. Met het totale rendement van 40.000 min de kosten voor het externe kapitaal van 28.000 euro blijft er 12.000 euro over als rendement op het eigen vermogen. Dat staat gelijk aan de minimale rendementseis van 12% van de organisatie.

Met alleen eigen vermogen kan het project niet gerealiseerd worden, omdat het niet aan de rendementseisen voor het eigen vermogen voldoet. Met het aantrekken van externe financiering wordt het project wel gerealiseerd!

Waarom zonne-energie zo goed te financieren is

De tweede reden waarom zonne-energie veelal extern gefinancierd wordt, komt doordat er een hoog investeringsbedrag nodig is om het project te starten. De initiële investeringskosten van een zonne-energieproject zijn relatief hoog (de CAPEX), de operationele kosten zijn relatief laag (de OPEX). Dat betekent dat de projecteigenaar bij de start van het project een hoog bedrag moet investeren, maar in de jaren daarna weinig operationele kosten heeft.

Zonne-energie is zo goed financierbaar door enkele kenmerken:

 1. De afgegeven zekerheden blijven veel waard. Net zoals de onderliggende waarde bij een woninghypotheek, blijft een zonne-energieproject waarde houden gedurende de looptijd, juist omdat het altijd stroom blijft produceren.
 2. Zonne-energie is de enige energietechniek zonder bewegende onderdelen. Dat betekent lage operationele kosten. Er is relatief weinig onderhoud en de systemen gaan zeer lang mee, tot wel 35 jaar of langer. Alleen de omvormers zullen sneller vervangen moeten worden, maar daar wordt altijd een reservering voor aangehouden.
 3. De techniek gaat al jaren mee en is betrouwbaar. Er worden door producenten lange garanties afgegeven.
 4. Het is goed verzekerbaar. Juist omdat het betrouwbaar en voorspelbaar is. De kans dat er wat gebeurt is zeer klein, echter wil je verzekerd zijn voor de onvoorziene gevallen. Al loopt de verzekeringspremie op de laatste jaren, deze is te overzien ten opzichte van de jaarlijkse opbrengsten.
 5. De elektriciteitsproductie is goed voorspelbaar op de lange termijn. Op korte termijn fluctueert de productie, op lange termijn is zeer nauwkeurig te voorspellen hoeveel de productie gaat zijn met de locatie van het project, de hellingshoek en de gebruikte producten, de lengte van de kabels en de inzet en dimensionering van de omvormers.
 6. Zonne-energie zichzelf goed kan terugbetalen. De opbrengsten zijn hoger dan de kosten voor rente en aflossing.
 7. Er worden lange termijn overeenkomsten (pacht/huur) afgesloten, zodat een systeem altijd uitgebaat kan blijven worden op die plek.

Dat zorgt voor heel veel zekerheden die worden afgegeven door de projecteigenaar aan de financier. Mocht het dus onverhoopt toch fout gaan bij het project, dan kan de financier ‘instappen’ in het project en zelf het project uitbaten of doorverkopen. Net zoals de hypotheekhouder dat kan doen bij een woning. Dat is op ZonnepanelenDelen ook meerdere malen gebeurd vanwege faillissement van de projecteigenaar of het niet voldoen aan de verplichtingen. Vervolgens is het project zelfstandig voortgezet en kan daarmee rendement worden uitgekeerd aan de investeerders.

De financiers kunnen grote banken zijn, fondsen of jij als investeerder in de obligaties van de beschikbare zonne-energieprojecten op ons platform.

Financieringsmarkt en financieringscondities

De financieringsmarkt voor zonne-energie en de financieringscondities zijn dus zeer belangrijk voor de verdere groei van de zonne-energiemarkt. Elk nieuwe financiering voor een zonne-energieproject is weer verdere bevestiging en signaal naar projectontwikkelaars dat zij verder kunnen ondernemen in deze markt.