‘Jij bent de hypotheekverstrekker voor zonne-energieprojecten.’ 

Zekerheden projectfinanciering zonne-energie vergelijkbaar met vastgoedfinanciering

Investeren in zonne-energieprojecten via ZonnepanelenDelen is een zeer aantrekkelijke kans voor mensen die willen bijdragen aan een duurzame toekomst én een aantrekkelijk rendement willen behalen. Belangrijk daarbij: hoe zit het precies met de veiligheid van je investering? In dit blogartikel leggen we uit hoe pandrechten investeerders in obligaties van zonne-energieprojecten extra zekerheid bieden.

Pandrecht: Vergelijkbaar met een hypotheek

Een pandrecht is een zakelijk recht dat je als investeerder extra zekerheid geeft. Het werkt net als bij een hypotheek: de hypotheekverstrekker heeft een pandrecht op de woning van de huizenkoper, waardoor hij/zij bij wanbetaling de woning kan verkopen om de schuld te verhalen.

Bij ZonnepanelenDelen werkt het op dezelfde manier. Investeerders in obligaties van een zonne-energieproject hebben een pandrecht op het zonnestroomsysteem en de bijbehorende projectcontracten. Dit betekent dat de panelen, omvormers en andere installaties als onderpand dienen, net zoals bijvoorbeeld de huurovereenkomst, de subsidiebeschikking en alle andere projectcontracten. In het onvoorziene geval dat de projectontwikkelaar failliet gaat of niet aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, dan kunnen de investeerders ‘instappen’ en krijgen zij recht op de inkomsten uit het project. 

Projectfinanciering: Extra zekerheid voor investeerders

Het pandrecht biedt investeerders dus een belangrijke extra zekerheid. Mocht er in het onvoorziene geval toch iets misgaan met het project, in bijna alle gevallen blijft het project waarde genereren op de lange termijn en dus blijft het onderpand ook waarde behouden. Dat maakt projectfinanciering ook zo anders dan reguliere bedrijfsfinancieringen.

Dit maakt investeren in zonne-energieprojecten via ZonnepanelenDelen een stuk aantrekkelijker. Zeker bij senior obligaties zoals bij Zonneweide Nijnselseweg waarbij de investeerders een pandrecht in 1ste rang hebben. 

Eenvoudig en transparant

Investeren via ZonnepanelenDelen is eenvoudig en transparant. Je kunt zelf kiezen in welk project je wilt investeren en voor welk bedrag. Het rendement bestaat uit twee delen: Maatschappelijk en financieel. Door jouw investering verduurzaamt het energiesysteem verder en helpt je de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast ontvang je periodiek rente over je investering en gedurende de looptijd krijg je je inleg terug.