Zekerheden van investeren in zonne-energie

Zonne-energie is – ondanks de huidige gigantische opkomst – al een relatief oude technologie. Dat maakt dat er veel zekerheid zit in de opbrengsten van de zonnepanelen. We zien dat de motivaties bij veel van onze deelnemers (ZonneDelers) groen gedreven is, daarbij moet het natuurlijk financieel kloppen. En daar zorgen we voor bij de projecten op ZonnepanelenDelen. Daarom hieronder uitgebreid toegelicht welke zekerheden van zonne-energie er allemaal zijn. 

Minimaal onderhoud

Het grote voordeel van een zonnepaneel: Het heeft geen bewegende onderdelen. Als het zonne-energieproject eenmaal staat, is het met minimale kosten te onderhouden. Zonne-energie zet de instraling via geleiding om in stroom en dus kan een zonnepaneel lang mee gaan. Een forse regenbui is – op zijn tijd – zelfs positief voor een zonnepaneel, want dat maakt het paneel weer schoner, zodat er meer zonne-energie op het paneel kan vallen. En dat houden we via het door ZonnepanelenDelen ontwikkelde dashboard nauwkeurig bij.

De zonnestroom die wordt opgewekt vindt plaats door geleiding op ‘micro’ niveau met geladen en ongeladen deeltjes. Er zijn geen turbine, rotor of andere draaiende onderdelen die op de lange termijn revisie nodig hebben. (Omdat we een eeuw geleden als maatschappij gekozen hebben voor wisselstroom moeten er wel omvormers tussen geplaatst worden. Deze omvormers slijten en moeten vervangen worden. Als de looptijd van de ZonneDelen langer is dan de houdbaarheid van de omvormers zijn de kosten voor vervanging ook in de businesscase meegenomen, daarbij zijn er altijd garanties over de looptijd van het project afgesloten.) Zonne-energie projecten zijn dus een relatief veilige investering. Én sowieso natuurlijk direct één voor een duurzame wereld.

Zekerheden van zonne-energie

Waar zitten de zekerheden in bij zonne-energie:

 1. Zonne-energie is voorspelbaar. We kunnen heel goed voorspellen hoeveel zonne-energie een systeem op gaat leveren. In bijna elk tijdsvlak die we kunnen bedenken. Dat maakt, zeker met de opkomst van grootschalige energieopslag, zonne-energie een betrouwbare leverancier van energie.
 2. Zonne-energie heeft weinig onderhoud nodig. Een zonnepaneel heeft geen bewegende onderdelen en dus gaan de spullen lang mee.
 3. Beschikking over subsidieregelingen of belastingmaatregelen vanuit de overheid. De overheid heeft haar duurzame doelen te halen en dus zal elke prikkel om dit te bereiken in stand worden gehouden. Een toegekende SDE+ regeling geeft zekerheid voor 15 jaar.
 4. Zonnepanelen kun je goed verzekeren tegen onheil van buiten. En dat doen we ook, de zonnepanelen van de projecten op ZonnepanelenDelen zijn allemaal goed verzekerd.

Zonnepanelen bij studentencomplex Donk - zekerheden van zonne-energie

zekerheden van zonne-energie projecten op ZonnepanelenDelen:

 1. ZonneDelers hebben altijd recht op de opbrengsten van het zonne-energiesysteem. Wat er ook gebeurt met de eigenaar van het zonnedak. Voor ieder project wordt een opstalrecht of huurovereenkomst en pandrecht gevestigd ter bescherming van de ZonneDelers. Dus mocht een projecteigenaar zijn verplichting niet na (kunnen) komen dan zijn de rechten van de deelnemers beschermd. (Het kan wel voorkomen dat de zekerheden niet kunnen worden uitgewonnen)
 2. Het opgehaalde vermogen komt op een derdengeldenrekening en staat dus altijd veilig. Het opgehaalde bedrag wordt pas doorgestort naar de projecteigenaar nadat alle contracten zijn getekend.
 3. Er is spreiding van projecten mogelijk. Je kunt je investering in zonne-energie over enkele projecten verspreiden, zowel wat betreft de opzet van de projecten als in geografische ligging. Dit komt ten goede aan het risico-profiel van de totale investering. Er worden bewust geen transactiekosten doorberekend om dit mogelijk te maken.
 4. Powered by stempel zorgt dat er is voldaan aan heleboel kwaliteitseisen van ZonnepanelenDelen. Dat betekent in ieder geval een eerste controle op de gebruikte materialen en de garanties. In de  informatie memorandum van elk zonne-energieproject kun je zelf heel transparant alle projectdetails lezen. Dat niet alleen. Ook verschillende banken financieren mee in enkele van de projecten op ZonnepanelenDelen. Soms gaan wij niet door met een zonne-energieproject, omdat het financieel niet haalbaar is of te veel risico bevat.
 5. We geven via het persoonlijke dashboard inzicht in de prestaties van de verschillende zonne-energieprojecten.
 6. Altijd inzicht in de opbrengsten via ons eigen monitoring systeem. Zo kunnen we niet alleen de opbrengsten inzien, maar dit ook afwegen ten opzichte van de lichtinval op locatie via de zogenoemde Performance Ratio. Onafhankelijk op basis van de referentie-cel en KNMI-data.
 7. Bewijslast van alle eerdere zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen. Via het persoonlijke dashboard kun je meekijken met de opbrengsten van alle zonne-energieprojecten en daarop is te zien dat de kWh teller continue hard blijft oplopen. Daarbij heeft ZonnepanelenDelen inmiddels al duizenden zonnerente betalingen uitgevoerd naar de ZonneDelers van projecten die al langer dan een jaar lopen.

Investeren in zonne-energie via zonnepanelendelen

Scenario’s

Natuurlijk zijn er scenario’s te bedenken waar men niet op hoopt, maar wat wel in uitzonderlijke gevallen kan gebeuren:

 • Stel een bedrijf gaat failliet? Dan leveren de zonnepanelen op het dak nog steeds de energie en die zonnestroom kunnen we dan verkopen aan een nieuwe huurder van het dak die daar het grootste voordeel mee heeft, of we verkopen de zonnestroom direct op het elektriciteitsnet. Door het opstalrecht kunnen we altijd zorgen dat de panelen bereikbaar blijven.
 • Stel er breekt brand uit? Dan zijn de zonne-energieprojecten goed verzekerd, elk project kiest daarbij wel specifiek een hoogte uit van de verzekering in relatie tot de waarschijnlijkheid. Dit is altijd na te lezen in het informatie memorandum. (Bij brand in het gebouw is er ook nog de verzekering van het gebouw).
 • Wat bij hagelschade zoals we dat zagen in juni 2016 in Noord-Brabant? Dat valt ook binnen de verzekering, juist voor dit soort uitzonderingen neem je een verzekering.
 • Stel de zonnepanelen worden gestolen? Er worden op de veldopstellingen altijd hekken en camera’s omheen geplaatst. En ook hier zijn de zonne-energieprojecten weer voor verzekerd. En bijvoorbeeld bij de ZonneWIJde wordt er gekozen voor aluminiumkabels, omdat koper hogere kans heeft om gestolen te worden.

Waar liggen dan dus wel de risico’s?

 • Zoals altijd, het grootste risico ligt bij de elementen die je niet weet of een samenloop van omstandigheden. En daarom neem je een verzekering. En daar houden we rekening mee met het investeringsbedrag bij de start van het project, een ZonneDeel is altijd inclusief alle bijkomende kosten, dus ook de verschillende verzekeringen.
 • Tijdsoverschrijding van de installatieperiode, als er onvoorziene zaken zijn  gedurende de bouw van de pv-installatie.
 • Fluctuerende energieprijs. Niemand kan in de toekomst kijken. (We kunnen goed voorspellen met de hoeveelheid zonne-energie instraling, hoe de degradatie is van de zonnepanelen en wat het energieprofiel is van de gebruiker.) De energieprijs zal altijd bewegen, naar beneden en naar boven.
 • Grote storm, als de verzekeraar aan kan tonen dat het komt door windstoten hoger dan 119 kmh dan keert de verzekeraar niet uit. De kans hierop is nihil, maar verzekeraars moeten nu eenmaal ergens een grens trekken. Dan moet wel én de storm zo sterk zijn én de zonnepanelen schade hebben.
 • Het eigen risico bij schade en de discussie met de verzekeraar over het uit te keren bedrag. Wij hebben daar intussen ook al succesvol ervaring mee via het zonne-energieproject Euroborg Fase 1, waar – ondanks lang tijdrekken van – de verzekeraar uiteindelijk toch een oplossing heeft aangeboden. Belangrijk: het risico voor ZonneDelers kan nooit meer zijn dan de initiële investering in de ZonneDelen.

Alle projectrisico’s staan altijd uitvoerig beschreven in het informatie memorandum van elk zonne-energieproject op de projectpagina. Lees deze altijd goed door.

Het grootste risico? Niks doen

Dat we al deze kansen voor meer schone en duurzame energie aan ons voorbij laten gaan is het grootste risico. We hebben gezamenlijk al meer dan 100 miljoen kWh opgewekt met de zonne-energieprojecten.

Je kunt dus meedoen in een zonne-energieproject en tegelijkertijd kun je een hoger rendement maken op je spaargeld dan bij de bank.

We leven in een tijd dat we nu nog de keuze hebben om de toekomst anders te maken. We moeten zorgen dat de brandstoffen ook echt in de grond blijven, CO2-niveau’s in de atmosfeer niet verder laten oplopen en we de aarde daarmee niet veel verder opwarmen zoals we nu al jaar na jaar zien.

Zo kun je dus zelf op een veilige manier jouw impact maken en zorgen voor een duurzamere wereld. En dat is op deze manier nog leuk ook! Meedoen? Je kunt hier voorinschrijven! Welkom!