Live inzicht in productie van zonne-energieproject

SDE+ binnen? Financiering via obligaties verhoogt het rendement!

De RVO heeft alle SDE+ beschikkingen verstuurd vanuit de voorjaarsronde 2017, daarbij zijn er zelfs beschikkingen van boven de 12 cent. Dat betekent dat veel van de 4.500 SDE+ aanvragen voor zonne-energie ook daadwerkelijk het project kunnen gaan realiseren. Een belangrijk volgende horde bij de verdere realisatie is de financiering voor de zonnepanelen, omdat een grote investering nodig is voor de aankoop en installatie van het systeem.

SDE+

Projecten met een omvang van 50kWp – 1MWp met een financieringsbehoefte zijn vaak te klein voor projectfinanciering via een bank. ZonnepanelenDelen kan hier wel perfect financiering voor dit soort zonne-energieprojecen met SDE+ verzorgen. Doordat wij slim en online werken. Wij zijn een belangrijke financieringsoplossing om het zonne-energieproject toch te realiseren en zo te zorgen voor extra opbrengsten.

In 10 stappen SDE+ Zon-PV project ontwikkelen

Welke stappen zijn er te zetten als de SDE+ beschikking binnen valt en je zelf eigenaar wilt zijn van de zonnepanelen?

  1. Vraag eerst offertes uit bij 2 of 3 erkende installateurs, die met goede producten en garanties werken.
  2. Maak een gedetailleerde business case. Hierin moet de Investering, SDE+ subsidie, verwachte terug levering en jaarlijkse kosten in opgenomen worden. Met ZonnepanelenDelen helpen we je graag om de businesscase op te stellen en weten we waar eventueel winst te behalen is, stuur een e-mail naar financiering@zonnepanelendelen.nl voor meer informatie.
  3. Zorg dat de producten die gebruikt worden goed (her)verzekerbaar zijn, zodat in het onvoorziene geval dat er iets gebeurt, men goed verzekerd is en het zonne-energieproject eventueel overgenomen kan worden door derden.
  4. Wie wordt eigenaar van het project? Loopt het direct op de balans van de organisatie of via een aparte project B.V.? Welke andere regelingen naast de SDE+ beschikking zijn er nog allemaal beschikbaar?
  5. Denk ook na over de fases nadat het PV-systeem gebouwd is: dus maak goede afspraken over opstalrecht, huur, garanties, monitoring, onderhoud, schoonmaak en beheerskosten van het project.
  6. Kies de beste manier op het project te financieren. Dit kan 100% met eigen vermogen of een mix van eigen vermogen, obligaties en bankfinanciering, of volledig zon-obligaties. ZonnepanelenDelen biedt de voordelen van inbreng vermogen en de service van projectfinanciering (snelle financiering, check op kwaliteit en ontzorging in beheer van het zonne-energieproject).
  7. Zorg dat na de financiering alle juridische documenten in orde zijn. Dus eventueel een goede opstalovereenkomst voor gebruik van het dak en overeenkomst voor gebruik van de stroom. Al deze standaard documentatie kan aangeleverd worden door ZonnepanelenDelen.
  8. De installatiefase van het zonne-energieproject.
  9. Na oplevering en installatie van de brutoproductiemeter, dient het systeem aangemeld te worden bij CertiQ voor de uitbetaling van de subsidie.
  10. Monitor, onderhoud en beheer voor de looptijd van het project. Dit kan bijvoorbeeld via het dashboard van ZonnepanelenDelen waarbij men eenvoudig en direct ziet hoe het project presteert (ten opzichte van de verwachting en ten opzichte van de instraling). Tevens kan gemakkelijk de rentebetaling, onderhoud en schoonmaak eenvoudig gecontroleerd en geaccordeerd worden. Hier heb je 1 centrale plek voor de administratie van het project.

We helpen je graag verder om te zorgen dat de SDE+ beschikking benut wordt en zo snel mogelijk wordt ingezet om de zonnepanelen te laten installeren.

Met ZonnepanelenDelen werken we er elke dag aan om het realiseren van zonne-energieprojecten makkelijker te maken. Naast financiering bieden we voor het zonne-energieproject voor iedere rol een eigen dashboard aan. Zo is ons dashboard voor iedere betrokkene de centrale plek voor het beheer en de monitoring.

Meer weten? We helpen je graag!