De kansen van blockchain voor zonne-energie in Nederland

De Blockchain technologie lijkt bijna speciaal te zijn ontworpen voor een decentrale duurzame energie-economie. Zo goed past het. Als het een beetje meezit gaan we straks allemaal onderling zonne-energie en opslagcapaciteit aan elkaar verkopen, en kunnen we eenvoudig bij elkaar de auto opladen. Daar is dan geen centraal ‘afrekensysteem’ (lees bank, of energiebedrijf) meer voor nodig. Want daar hebben we immers de blockchain voor. Het enige wat nog overblijft zijn een aantal faciliterende platforms die vraag en aanbod bij elkaar brengen, zoals ZonnepanelenDelen.

‘What internet did for information, blockchain will do for value trans- actions’.

De blockchain basis

De blockchain is volgens Ad Kroft een:

 “shared ( programmable, cryptographically secure and therefore) trusted (public) ledger that no single node (user) controls and that can be inspected by everyone. There is no need for a trusted third party because every node contains the public ledger and can perform any action if consensus is reached. “

Voor wie dat te snel gaat, hier een paar korte video’s hoe het werkt:

De belangrijkste principes van de blockchain zijn:

  • een decentraal administratiesysteem (database) is;
  • niet door 1 partij wordt gecontroleerd maar dankzij interne rekenregels (smart contracts);
  • zorgt voor een veilig onderling gecontroleerd transactiesysteem.

De Blockchain is in feite een gedeelde, decentrale administratie, die niet te manipuleren is. Hierdoor is het mogelijk om allerlei transacties veilig en ‘efficiënt’ uit te voeren, zonder dat daar centrale ‘vertrouwde’ autoriteit of tussenpartij aan te pas hoeft te komen. Zoals we nu de centrale bank, notaris of andere scheidsrechters kennen.

Smart contracts

Deze Smart Contracts vormen een belangrijk onderdeel van de blockchain. Een Smart Contract is in principe een set regels in de code van de blockchain, die een vooraf  geprogrammeerde en vaststaande uitkomst hebben, meestal o.b.v. externe input., en automatisch worden uitgevoerd zonder controle van een centrale autoriteit. Het zit immer opgesloten in de code. Simpel gezegd zijn het “If this than that” regels.

Een voorbeeld.  Een zonne-energieproject dient op datum X, een bepaald deel van zijn opgewekte zonnestroom af te rekenen met de op dat moment geregistreerde investeerders o.b.v. de gemiddelde energieprijs op de Endex markt. Op datum X zal via een API de Endex data en opgewekte productiedata worden opgehaald zodat automatisch de prijs en het volume wordt vastgesteld welke vervolgens geïncasseerd wordt bij de eigenaar van het zonne-energieproject en uitbetaald aan de investeerders.

Deze Smart Contracts kunnen van tevoren worden vastgelegd en zijn in talloze vormen op te stellen.

Van theorie naar praktijk in de energiesector

Een decentraal en onderling gecontroleerd systeem past uitstekend bij de duurzame energie-economie. De blockchain wordt inmiddels al gebruikt om, zonder tussenkomst van een bank, financiële transacties af te handelen. De stap naar kilowatturen in plaats van geld is dan ook snel gezet. Ook zou de financiering van duurzame energieprojecten via de blockchain zonder tussenkomst van banken kunnen plaatsvinden, waarbij geld en kilowatturen nog dichter bij elkaar komen.

Laat ik met de verhandeling van energie beginnen. Het gaat enorm interessant worden om te zien hoe dit gedateerde en zeer centrale systeem hiermee om zal gaan.

In sommige gevallen zal implementatie van de blockchain plaatsvinden in een bepaald deelsysteem. Denk bijvoorbeeld aan de registratie van duurzame energie via CertiQ, de huidige centrale autoriteit in de energie sector om ‘groene stroom’ van ‘grijze stroom’ te onderscheiden. Dit systeem zou intern met blockchain efficiënter ingericht kunnen worden.

In andere gevallen zal dit juist meerwaarde kunnen bieden voor een efficiëntere samenwerking tussen partijen en/of ‘centrale autoriteiten’. Denk bijvoorbeeld aan Tennet of de netbeheerders die voor een stabiel net moeten zorgen en daarvoor met verschillende opwekkers/gebruikers afspraken hebben om bijvoorbeeld noodvermogen of onbalansreserves in te roepen. Een proces dat nu over verschillende schijven en langs centrale system loopt (o.a. vanwege de Programma Verantwoordelijkheid) wat met de blockchain decentraal ingericht kan worden.

En in de laatste plaats uiteraard de financiële afhandeling van alle transacties. Van het afrekenen van de energiebelasting, onderling verkopen van energie tot de financiering van zonne-energie systemen.

Wat gebeurt er in de markt

In Nederland is er een eerste proef met Jouliette bij de Ceuvel. Dit is een proeftuin van Alliander om te kijken hoe op het microgrid dit werkt. En heeft Stedin met energy21 een lokaal energie marktmodel ontworpen, dat gebruik maakt van blockchain technologie.

Wereldwijd springen een hoop organisaties op deze potentiële markt. Zo weten wij van het bestaan van Power Ledger, Grid+ en WePower. Waar bovenstaande perfect is uitgelegd in verschillende whitepapers en er optimaal van de huidige crypto en blockchain hype wordt geprofiteerd. Deze partijen hebben via ICO’s al miljoenen euro’s is opgehaald. Een bewijs voor de enorme interesse en potentie voor deze toepassing in de duurzame energiemarkt.

De komende periode zal moeten blijken of deze partijen al hun plannen en ambities ook waar kunnen gaan maken. Ondanks enkele pilots en test-cases moeten deze nieuwe partijen laten zien dat er ook een duurzaam business model is. Want ondanks de snelle ontwikkeling van de technologie heeft het nu nog wel een uitdaging op het gebied van het aantal transactie die kunnen worden verwerkt én op het … elektriciteitsverbruik.

ZonneDeel of ZonneCoin?

De blockchain technologie past heel goed bij de visie die we met ZonnepanelenDelen hebben: via een open platform iedereen toegang geven tot zonne-energie.

Dat hebben we al kunnen doen voor 50 zonne-energieprojecten, die gedeeld worden door 4.000 consumenten. Hierdoor zijn er inmiddels al meer dan 250.000 ZonneDelen in omloop. Een Zonnedeel is een verhandelbaar en succesvol ‘energiebewijs’. Je zou het ook een ‘ZonneCoin’ of een ‘Solartoken’ kunnen noemen.

Daarnaast hebben hebben we de afgelopen jaren de basis gelegd voor een decentraal ecosysteem voor zonne-energie en hebben we samen met onze partners een platform gecreëerd waar de verschillende stakeholders digitaal samenwerken om zo de gezamenlijke data die gedeeld wordt tussen al deze partijen te valideren.

Al met al staat het begin van een werkend digitaal ecosysteem voor zonne-energie waar financiering, gezamenlijk eigendom en beheer van zonne-energieprojecten centraal staat. De implementatie van blockchain zal de uitrol van hiervan alleen maar verder gaan versnellen.

Blockchain voor zonne-energie - oplossing ZonnepanelenDelen

Aan de slag met blockchain voor zonne-energie!

Binnenkort zullen we de verhandelbaarheid van de ZonneDelen vereenvoudigen door gebruik te maken van Smart Contracts o.b.v. de blockchain principes. Dit zal zorgen voor liquiditeit waardoor de ZonneDelen nog interessanter zullen worden.

Daarnaast zullen we ons ecosysteem verder gaan uitbreiden. Hiervoor zijn we onder andere in gesprek met banken en verzekeraars. Door ook deze partijen aan te sluiten kan de financiering (en noodzakelijke verzekering) veel efficiënter worden uitgevoerd wat voor aantrekkelijkere voorwaarden zorgt waardoor zonne-energie goedkoper kan worden.

Ben je geïnteresseerd om samen met ons dit Nederlandse ZonneDeel verder te ontwikkelen en als partner aan de slag te gaan met ons systeem? We horen het graag!

Sven Pluut