Van investeren tot zonnestroom produceren

Via ZonnepanelenDelen investeer je heel eenvoudig in zonne-energieprojecten. Maar wat gebeurt er als het project 100% gefinancierd is? En wanneer worden de ZonneDelen officieel uitgegeven? In dit blog schetsen we de stappen die doorlopen worden nadat de financiering van een project helemaal rond is.

1. Viering project

Een succesvolle financiering van een project wordt feestelijk ingeluid. Alle ZonneDelers in het project ontvangen een e-mail over de succesvolle financiering. Op de projectpagina komt een bericht dat het project 100% is gefinancierd. Eventuele andere communicatie-uitingen worden aangepast.

2. Aanvullende informatie uitvragen

De tweede stap is het opvragen van aanvullende informatie bij ZonneDelers. Zo gaan we na of de naam op de inschrijvingsovereenkomst overeenkomt met de naam op het bankrekeningnummer waarmee de investering is betaald. Als de gegevens niet matchen, vragen we aan die investeerders om extra informatie aan te leveren. ZonneDelers die boven een bepaald investeringsbedrag uitkomen, dienen zich te identificeren. Als financiële onderneming zijn we verplicht klanten en geldstromen te monitoren. Daarom vragen we aan ZonneDelers aanvullende informatie om deze controles te kunnen uitvoeren.

3. Opmaken register

Een volgende stap is checken of er meer geld is opgehaald dan het targetbedrag. Is dit het geval? Dan wordt een deel van de investeringen teruggestort. Dit gaat op volgorde van inschrijving én of ZonneDelers tijdig de juiste documentatie hebben aangeleverd. Het refunden van investeringen wordt altijd door twee personen gecontroleerd. Vervolgens genereren we een lijst van alle ZonneDelers in het project met hun ZonneDelen-nummers. Dit noemen we een ‘register’. In deze stap van het proces keren we ook extra ZonneDelen uit aan ZonneDelers die hier naar aanleiding van de hoogte én snelheid van hun investering recht op hebben.

4. ZonneDelen uitgeven

De volgende stap is dat de ZonneDelen officieel worden uitgegeven. In deze stap worden de ZonneDelen op naam gezet. Vanaf dit moment telt alle opgewekte zonne-energie mee voor de jaarlijks uitbetaalde ZonneRente. In deze fase wordt ook het financieringsbedrag naar de projecteigenaar doorgestuurd en start de bouw van het project. De projecteigenaar houdt je vervolgens op de hoogte van de vorderingen van de bouw.

5. Project opnemen op de portal

De laatste stap is dat het project wordt toegevoegd aan de portal van ZonnepanelenDelen. Voor ZonneDelers betekent dit dat de ZonneDelen aan hun account worden toegevoegd. Nieuwe ZonneDelers krijgen een uitnodiging om hun account te activeren. In de portal kan je het certificaat van jouw ZonneDelen downloaden. Zo zie je welke nummers binnen het project van jou zijn.

Daarnaast worden ook data zoals de officiële uitgiftedatum, de verwachte energieprijs en de samenwerkende energieleverancier hier geregistreerd. Dit is onder meer nodig om rentebetalingen uit te keren en om reguliere onderhoudsberichten te versturen. Ook technische gegevens over het aantal, type en vermogen van de zonnepanelen worden toegevoegd aan het project. Dit is de basis voor het berekenen van de verwachte productie van de ZonneDelen per jaar, maand en dag in de portal en iOS app. Zodra de monitoring van een project is aangesloten, kun je als ZonneDeler via de portal inzicht krijgen in hoeveel zonne-energie (kWh) jouw ZonneDelen produceren.

Productie zonnedelen

Benieuwd hoeveel kWh jouw ZonneDelen produceren? Ga naar de portal van ZonnepanelenDelen en log in om de productie van jouw ZonneDelen te bekijken. Nog geen ZonneDeler? Je vindt op de portal ook de totale productie van alle ZonnepanelenDelen projecten. Hier kun je bovendien zien hoeveel huishoudens er al profiteren van duurzame stroom van onze zonne-energieprojecten. Samen zorgen we voor meer zonne-energie!