Aflossing ZonneDelen: wat betekent lineair en bullet?

Je hebt interesse om te investeren in een zonne-energieproject van ZonnepanelenDelen. Je vraagt je af hoe het met de looptijd zit. Je ziet lineair staan, maar ook bullet aflossing. Hoe werken deze aflossingen en hoe wordt de looptijd van investeren in ZonneDelen bepaald? In dit blog gaan we nader in op de looptijd en de aflossingsstructuren van ZonneDelen.  

Lineaire aflossing

Bij een zonne-energieproject met een lineaire aflossing keren we jaarlijks een even groot deel van jouw totale investering uit. Stel je investeert €1.500 in een project met een looptijd van 15 jaar. De aflossing is jaarlijks €100, namelijk 1/15e deel van jouw totale investering. Na 15 jaar ontvang je de laatste jaarlijkse aflossing van €100. Je ontvangt ook jaarlijks de ZonneRente. In euro’s blijft deze rente elk jaar nagenoeg gelijk, afhankelijk van de daadwerkelijke zonnestroom productie en de stroomprijzen. Het ZonneRente percentage loopt over de looptijd van het project op, omdat de nominale waarde van de ZonneDelen daalt terwijl de rente nagenoeg gelijk blijft. Daarom spreken we in de projectcommunicatie over Internal Rate of Return (IRR): het gemiddelde rentebedrag over het gemiddelde uitstaande investeringsbedrag.

Bullet aflossing

Een zonne-energieproject met een bullet aflossing is vergelijkbaar met een normale obligatie. De (zonne) rentevergoeding krijg je jaarlijks uitbetaald. De totale aflossing van de investering wordt aan het einde van de looptijd uitgekeerd. Stel je investeert €1.500 in een project met een looptijd van 15 jaar. Ieder jaar ontvang je de ZonneRente. Na 15 jaar krijg je de laatste ZonneRente uitgekeerd en jouw investering van €1.500 weer teruggestort. De rente in euro’s blijft elk jaar nagenoeg gelijk, afhankelijk van de productie van de zonnepanelen en de stroomprijs op de markt. Ook het rente percentage loopt bij deze structuur niet op en is vrijwel gelijk aan de IRR. 

Looptijd zonnedeel

De meeste zonne-energieprojecten met lineaire of bullet aflossing hebben een looptijd van 15 jaar. Deze looptijd is gelijk aan de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ subsidie) die de overheid uitkeert aan bedrijven en organisaties om de productie van duurzame energie te stimuleren. Alle projecten die via ZonnepanelenDelen worden gefinancierd hebben een toegekende SDE+ subsidie. Dat betekent dat de overheid het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en opbrengsten ervan vergoed. Dit geeft zekerheid aan stroomopbrengsten en investeerders.

Meer informatie

In het Informatiecentrum van ZonnepanelenDelen vind je de meest gestelde vragen en antwoorden terug. Kom je er niet uit of wil je persoonlijk contact? Op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur staan we voor je klaar op telefoonnummer +31(0)20 435 75 47. Of stuur een email naar info@zonnepanelendelen.nl.