IPCC: zonnepanelen essentieel in strijd tegen klimaatverandering

Het momentum om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen, glipt ons door de vingers, waarschuwt het IPCC. Gelukkig hebben we alles in huis om op het laatste moment in te grijpen. Zonnepanelen zijn een belangrijk deel van de oplossing.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) publiceerde begin april het derde en laatste luik van de zesde rapportage. Dat legt de focus op klimaatoplossingen. Het document leest als laatste waarschuwing, maar toont dat de oplossingen er gewoon zijn.

Drempel in zicht

Het slechte nieuws? De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen gaat wereldwijd nog elk jaar omhoog, terwijl we die drastisch moeten verlagen. De voorbije tien jaar steeg de uitstoot elk jaar gemiddeld nog met 1,3 procent.

Daarmee komt het punt in zicht waarop we de temperatuur niet meer onder de drempel van 1,5 graden opwarming kunnen houden.

kosten hernieuwbare energie zakken snel

Gelukkig gebeurt er veel op vlak van de oplossingen. Wat het meest in het oog springt is de enorme groei én de lagere kosten van hernieuwbare energie. De prijs van zonnepanelen zakte tussen 2010 en 2019 met 85 procent. Hetzelfde geldt voor batterijen op basis van lithium en ion. De prijs van windenergie daalde in dezelfde periode met 55 procent.

Maar hoewel er snel windmolens en zonnepanelen bijkomen (zon groeide tussen 2015 en 2019 met 170 procent tot 680 TWh), is nog maar 11 procent van ’s werelds energie hernieuwbaar. Die transitie moet de komende jaren drastisch sneller.

hoge verwachtingen van zonnepanelen

Van de zon verwacht het IPCC het meest. Daar zijn verschillende redenen voor. De materialen om zonnepanelen te maken zijn wijd verkrijgbaar, aldus het rapport. En – in theorie althans – zijn ze bijna volledig te recyclen.

Bovendien is het potentieel van de zon zo groot dat we maar een fractie van de energie moeten oogsten om de wereld te bevoorraden van energie.

Opnieuw in theorie: met een zonnepark van 550 op 550 kilometer zouden we de energienood van de wereld kunnen dekken. Dat is 0,2 procent van het landoppervlak van de aarde. Daarbij gaat het IPCC wel uit van een optimistische 20 procent effectiviteit van de zonnepanelen

Van alle hernieuwbare energiebronnen heeft het IPCC de hoogste verwachtingen van zon.

pieken vóór 2025

Kortom: elke sector moet hard aan het werk om broeikasgassen terug te dringen. Maar bij de productie van energie valt het meeste winst te halen.

Het IPCC geeft ons nog een paar jaar om een het tij keren. 2025 is echt het aller-allerlaatste moment om te pieken met CO2-uitstoot. Daarna moet het pijlsnel naar beneden, tot er vijf jaar later nog maar half zoveel van het broeikasgas wordt uitgestoten. In 2050 moet het dan helemaal over en uit zijn voor fossiele brandstoffen.

wat je zelf kan doen

Je kan zelf best wat betekenen in de strijd tegen klimaatverandering. Energie besparen levert in elk geval een waardevolle bijdrage, net als je voetafdruk verkleinen door minder spullen te kopen en voor een gezonder dieet kiezen. Je kan druk zetten op de politiek en het bedrijfsleven. En je kan natuurlijk investeren in groene oplossingen, zoals wind- en zonne-energieprojecten.