Zonne-energie breekt door in energietransitie van onderop

Huishoudens investeren al 25 miljoen euro in zonne-energie buiten het eigen huis

In 2011 begon het eerste zonne-energieproject via participatie in Nederland. Nu heeft crowdfunding voor zonne-energie buiten het eigen huis de 25 miljoen euro grens doorbroken. Financiering met crowdfunding heeft al gezorgd voor meer dan 200 grote projecten, met bijna 100.000 zonnepanelen. Veel agrariërs, sportstadions en gemeentelijk vastgoed zoals scholen en brandweerkazernes hebben met burgerparticipatie een zonnedak kunnen realiseren.

Onderzoek van ZonnepanelenDelen laat zien dat de 216 projecten zijn gefinancierd. In totaal zijn er bijna 400 zonne-energieprojecten in kaart gebracht. Samen zonne-energie opwekken buiten het eigen huis groeit razendsnel door, na al 116% marktgroei in 2016. Gebouw eigenaren stellen het eigen dak beschikbaar en huishoudens kunnen zo duurzame stroom opwekken buiten het eigen huis. Crowdfunding voor zonne-energie is de brug die mede nodig is voor de energietransitie. Zo kunnen de benodigde duurzame investeringen worden gefinancierd voor de vele onbenutte daken die Nederland nog kent.

Duurzaam rendement

In een samenleving die bewust kiest voor verduurzaming via elektrificatie (van bijvoorbeeld autorijden en koken) kunnen veel huishoudens, als zij al een geschikt dak hebben, in de toekomst niet het eigen huishouden volledig verduurzamen op het eigen dak. Huishoudens kunnen via collectieve zonne-energieprojecten (via SDE+ of Postcoderoos-regeling) direct stroom opwekken buiten het eigen huis. Dat levert, naast de versnelling van de transitie naar duurzame energie, ook meer op dan de eigen spaarrekening.

Zonne-energie is een veilige investering vanwege de hoge zekerheid. Zonnepanelen gaan lang mee, hebben amper onderhoud nodig en men weet vrij zeker wat de stroomproductie is per jaar. Daarbij geven overheidsregelingen 15 jaar lang een vergoeding per duurzaam eenheid opgewekte energie (kWh). De projecten die al meerdere jaren draaien geven tevens bewijslast van deze beleggingsvorm. De investeringen dragen direct bij aan het opwekken van ‘groene’ stroom. Zoals een crowdfunder het motiveert bij de investering in zonne-energie: “Om te helpen de omslag te maken naar een duurzame wereld, waar we weer trots op kunnen zijn.”


Wil je ook direct investeringen in zonne-energie? In 60 seconden kun je voorinschrijven.