Lokale energie coöperatie De Groene Stroom verduurzaamt gemeentelijk vastgoed

De lokale energie coöperatie De Groene Stroom heeft vele inwoners van de gemeente Ridderkerk deelgenoot gemaakt van het zonne-energiesysteem op zwembad de Fakkel. Via ZonneDelen van het project Zonnedak de Fakkel hebben de omwonenden geïnvesteerd in het zonne-energieproject. Voor de gemeente Ridderkerk en de lokale energie cooperatie een bewijs dat de eigen inwoners bij willen dragen aan de energietransitie. Een goed voorbeeld van gemeentelijk vastgoed dat zo wordt verduurzaamd met burgerparticipatie. 

De benodigde 134.000 euro voor het zonnedak is snel gefinancierd door de inwoners die zo een duurzaam rendement maken. Zonnedak de Fakkel keert jaarlijk de ZonneRente uit aan de ZonneDelers. Het rendement per ZonneDeel is afhankelijk van de opbrengst van het zonne-energiesysteem en de energieprijzen. Net zoals zonnepanelen op het eigen dak.

Via lokale activatie heeft de lokale energie Cooperatie De Groene Stroom aandacht getrokken voor dit project. Nadat er gedetailleerde projectdocumentatie is opgesteld en er een projectpagina is aangemaakt, beiden volgens de regels van de AFM, heeft men eerst korte tijd de eigen leden voorrang gegeven, om vervolgens het project beschikbaar te stellen voor alle inwoners van de gemeente Ridderkerk.

Met een marketing en communicatieplan, inclusief lokale media, flyers en een video met de wethouder, is de cooperatie dit duurzame project lokaal onder de aandacht gaan brengen. Vanuit de gemeente is het zonne-energieproject daarbij actief ondersteunt. Alle acties samen zorgden voor een snelle financiering door inwoners uit de gemeente Ridderkerk.

Omdat het om een SDE+ project gaat kan men altijd meedoen. Het maakt niet uit waar men woont of bij welke energieleverancier men zit. Daarbij kan iedereen meedoen vanaf 25 euro.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Lokaal duurzaam investeren werkt. Dat laat De Groene Stroom zien met dit SDE+ zonne-energieproject. Voor gemeentes is dit een goed voorbeeld om het eigen vastgoed te verduurzamen met participatie van de eigen inwoners. Dat lieten eerder ook de andere projecten op ZonnepanelenDelen zien, zoals de ZonneVeste in Breda, Sportpark Prins Hendrik in Vugt en GymXL in Amersfoort.

Voor de gemeente is het ideaal om iedereen te laten profiteren van zonne-energie. Ook de mensen die niet zelf een geschikt dak hebben. Inwoners van andere gemeentes vragen er ook direct al om:

Wil je als gemeente ook zorgen dat alle inwoners uit jouw gemeente kunnen profiteren van zonnepanelen en zorgen dat het eigen vastgoed voorzien worden van zonnepanelen? Kijk op https://financiering.zonnepanelendelen.nl/