Direct investeren in zonne-energie: explosieve groei

Nederlandse huishoudens omarmen direct investeren in zonne-energie. Niet alleen de kleine half miljoen huishoudens die wél een geschikt dak hebben en daar gebruik van maken om de eigen stroomnota te minimaliseren. Ook buiten het eigen huis kan prima worden geprofiteerd van de gratis energie die de zon geeft. De overheid heeft de omstandigheden zo gemaakt dat, ook in Nederland, het zeer gunstig is om te investeren in zonne-energieprojecten.

Locaties voor zonne-energie

Dat gebeurt via bedrijfsdaken die het eigen dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen aan derden of energiecoöperaties die op braakliggende stukken grond een zonnepark realiseren. Consumenten kunnen zo zorgen dat er meer duurzame energie wordt opgewekt in Nederland. Dat is hard nodig om de verschillende doelstellingen te halen, hetgeen is vastgelegd door de overheid met betrekking tot 14% duurzame energie in 2020 of met het uitvoeren van het klimaatakkoord van Parijs. Welke tussendoelen er ook zijn. Op de lange termijn is het helemaal simpel: We moeten zo snel mogelijk fossiele brandstoffen uit ons systeem krijgen. Dit is beter voor het milieu, leefomgeving en gunstig voor de politieke verhoudingen in de wereld.

Voorspelbaar rendement bij investeren in zonne-energie

De explosieve groei die verwacht wordt is gebaseerd op het feit dat zonne-energie een zeer voorspelbare, zekere cashflow geeft en direct bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland. De huidige 30 miljoen euro die is geïnvesteerd door consumenten is niets bij de investeringen die in de nabije toekomst zullen volgen. De eerste 250 grotere zonne-energieprojecten voor meer 100.000 zonnepanelen, die via het publiek zijn gefinancierd, hebben het fundament gelegd en tonen aan dat zonne-energieprojecten ook een goede duurzame investeringsoptie zijn.
Publieke zonne-energieprojecten Nederland - ZonnepanelenDelen

Makkelijker en makkelijker ’to go solar’ 

Huidige technologische ontwikkelingen zorgen er ook voor dat zonnestroom makkelijk ‘gedeeld’ kan worden. Elk zonne-energieproject kan van afstand worden uitgelezen via monitoring en zo minutieus in de gaten worden gehouden. Zo kan men direct ingrijpen, als de opbrengst versus de lichtinstraling achteruit loopt, door bijvoorbeeld vervanging of schoonmaak.

 

In de nabije toekomst kan via blockchain technologie de opgewekte stroom gemakkelijk administratief worden verdeeld naar de investeerders in deze zonnepanelen. Al deze elementen zorgen er voor, dat er steeds gemakkelijker door iedereen geprofiteerd kan worden van zonne-energie.

Crowdfunding overkomt financieringsdrempel van zonne-energieprojecten

Dit voorjaar zijn er weer duizenden grotere zonne-energieprojecten die zogenaamde SDE+ subsidie hebben gekregen waarbij er voor elk eenheid duurzame energie 15 jaar lang een vergoeding wordt gegeven door de overheid. Met crowdfunding kan het investeringsbedrag goed bij elkaar worden gehaald om te zorgen dat de zonnepanelen er ook daadwerkelijk komen. Samen ‘verzonnen‘ we Nederland!

 

Doe je ook mee?