De zon oogsten voor meer duurzame energie

Het nieuw te bouwen Zonnepark de Lichtkiem kan flink bijdragen aan de doelstelling van de gemeente Assen om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken. Het zonnepark komt bij succes aan de Asserwijk, een locatie op de Asser zonnekaart die door de gemeenteraad is vastgesteld. Door te investeren in dit duurzame project kan men zorgen dat er zo veel meer duurzaam, lokale energie bijkomt in Assen en zelf profiteren van de opgewekte stroom.

Zonnepark de Lichtkiem in Assen wil voor circa 1.300 huishoudens de zon oogsten. Met de jaarlijkse productie van ruim 3.600.000 kWh aan schone energie, kan onder andere de dichtbijgelegen nieuwbouwwijk Kloosterland met groene stroom gevoed worden. Het zonnepark is in lijn met de doelstelling van gemeente Assen voor 2020: 14 procent van alle energie in Assen duurzaam opwekken.

oorsprong naar de Lichtkiem

Henk Heukers van Zonnepark de Lichtkiem vertelt:

“De boerderij is gebouwd in 1873. Ik ben de derde generatie en begonnen als biologische boer. Ik vind het qua duurzaamheid bij ons passen om op deze manier weer vorm te geven aan ons bedrijf.

De naam ‘De Lichtkiem’ is afkomstig van de glazen schuur, die bij mij op het terrein staat, waar vroeger pootaardappelen in werden bewaard. Die pootaardappelen moesten ontkiemen in het licht. Zodat er een sterke kiem aan die aardappelen zat. Ik vond dat wel toepasselijk voor het zonnepark, omdat dit ook gebruik maakt van het licht.”

Het plaatsen van de panelen helpt met de energietransitie om de klimaatverandering tegen te houden en stimuleert de biodiversiteit. Het zonnepark houdt nadrukkelijk rekening met de aanwezige landschappelijke waarden en wordt ingepast in de natuurlijke omgeving. Daardoor hebben omwonenden en voorbijgangers geen directe zicht op het park, dat schuilgaat achter bomen en bospercelen. De oogst van de zon levert stabiele inkomsten en lokale, groene energie op.

Investeren voor iedereen mogelijk

Inwoners van de gemeente Assen en alle andere personen die duurzaamheid belangrijk vinden, kunnen investeren in dit zonne-energieproject. Door een ‘stukje’ zonnepaneel ter waarde van 25 euro te kopen, maakt men het zonnepark mogelijk en heeft men recht op de opbrengsten van de energie die hier zal worden opgewekt. Door particulieren te laten investeren wordt er draagvlak gecreëerd en krijgt iedereen de mogelijkheid deel uit te maken van de energietransitie.

Duurzaam

Henk Heukers blikt vast vooruit:

“Als het zonnepark gerealiseerd is en het loopt allemaal naar tevredenheid. Dan ben je daar wel trots op. En ja, dat we ook iets duurzaam nalaten voor wat nog na ons komt.”

Investeren in Zonnepark De Lichtkiem is vanaf donderdag 19 september 11:00 uur mogelijk op https://www.zonnepanelendelen.nl/project/lichtkiem/.


Investeren is voor iedereen mogelijk, al vanaf 25 euro, waar je ook woont, bij welke energieleverancier men ook zit.

Net zoals bij zonnepanelen op het eigen dak is het rendement afhankelijk van de hoeveelheid zonnestroom en de dan geldende stroomprijzen. Ben (of word) je klant bij Greenchoice dan is de waarde van de zonnestroom nog hoger. De ZonneRente wordt jaarlijks uitgekeerd, naast de lineaire aflossing. Meer informatie over hoe te investeren op ZonnepanelenDelen.

Daarbij kun je altijd live de productie van jouw ZonneDelen bijhouden via de ZonneDelen app!