stormschade zonnepanelen

Storm en zonnepanelen

Nederland kreeg de laatste tijd een fors aantal stormen te verwerken, daarbij kwamen ook beelden voorbij van zonnepanelen die van de daken afwaaiden. In dit blog gaan we in op de kwalitatief juiste installatie van een zakelijk zonne-energieproject om problemen te voorkomen. Vervolgens duiken we dieper in op de verzekeringsaspecten mocht er toch stormschade zijn ontstaan.

Met de recente stormen zal iedereen in de zonne-energiebranche toch even een extra controle doen op de monitoringssystemen om te kijken of alles nog goed werkt. Er zijn al verschillende voorbeelden waarbij het mis ging door storm: zoals hier (in 2020), zie de verzameling van polderpv met verschillende gevallen op een rij of deze:

Is daar wat aan te doen? Jazeker. Wij leggen dat hieronder uit.

Vóór de installatie van zonnepanelen

Bij de installatie van zonnepanelen moet de installateur een controle doen op meerdere vlakken om te kijken of het überhaupt lukt om zonnepanelen te plaatsen op het dak. Voor veel daken zal er daarom een dakconstructieberekening gedaan worden. Hierbij wordt gekeken of de dakconstructie de extra ballast én de mogelijk extra impact van de wind (of sneeuw) kan dragen.

Daarbij is er natuurlijk de balans tussen aan één kant zo zwaar mogelijk maken van het systeem om te zorgen dat het op zijn plek blijft liggen, zowel voor de zonnepanelen zelf, als ook de dakbedekking. Aan de andere kant moet het zo licht mogelijk zijn vanwege kosten en dakconstructie.

NEN-normen zonnepanelen

Dit alles wordt getoetst aan zogenaamde NEN-normen zoals de NEN 7250:2021, waarin alle minimale vereisten zijn vastgelegd.

Belangrijke elementen daarin zijn:

  • Waar in Nederland het zonnedak wordt gerealiseerd, het zogenaamde windgebied
  • Welke terreincategorie (bijvoorbeeld gebouwde omgeving of kustgebied)
  • Op welke hoogte het zonnedak wordt gerealiseerd

Onderstaande plaat (hier te vinden) geeft een aardige indicatie van de verschillende per gebied die nodig zijn met betrekking tot ballast.

Verder kan er in het systeem zelf nog worden geoptimaliseerd met de aerodynamica en de mechanische koppeling. Dat wil zeggen de krachten op het systeem en in het systeem. Daarbij wordt voor het systeem niet alleen de totale ballast gemeten die nodig is, ook wordt exact berekend waar het moet worden geplaatst.

Montagesysteem leverancier Esdec heeft er een compleet blog over met nog meer informatie.

Dat levert verschillende uitkomsten voor het te realiseren zonnedak:

  • Er kan een zonnedak gebouwd worden;
  • Het kan nadat het dak is verstevigd (kosten voor versteviging worden meegenomen in business case zon-pv project) of;
  • Het geplande zonnedak wordt niet gerealiseerd.

Verankering zonnepanelen installatie bij schuine daken

Voor elk dak is er een eigen oplossing. De meeste schuine daken hebben een montage waarbij de zonnepanelen op een rail zijn gemonteerd, waarbij de panelen zelf met een dakhaak vastzitten aan een steunbalk. De dakpannen zullen dan eerder van het dak waaien dan de zonnepanelen.

Voorzorgsmaatregelen bij platte daken

De uitdaging zit veel meer bij platte daken omdat men veelal niet de zonnepanelen in het dak kan verankeren, aangezien dit mogelijk tot lekkage leidt en dus waterschade oplevert. Met uitgebreide calculators (die zijn gekalibreerd met schaalmodellen in windtunneltesten) is precies te achterhalen welke producten nodig zijn, welk ballast nodig is en hoe deze geplaatst moet worden bij installatie. Dit zal de installateur exact moet opvolgen bij het daadwerkelijk realiseren van het zonnedak.

Voorwaarden verzekeraar

Zakelijke zonnepanelen zijn goed te verzekeren als deze volgens de normen zijn geplaatst. Echter heeft elke verzekeraar haar eigen voorwaarden en deze voorwaarden wijzigen continue op basis van de laatste inzichten. Generiek is er dus moeilijk wat te zeggen, behalve dat zonne-energieprojecten goed te verzekeren zijn. Ook tegen stormschade.

Verzekeraar keurt installatie goed

Voordat een verzekering een zonnepanelen installatie accepteert zal deze altijd een onafhankelijk opleverrapport eisen van een onafhankelijke inspecteur. In dat rapport staat dat alles volgens plan (dat ook de producten zijn gebruikt die zijn geoffreerd) is opgeleverd en keurig is geïnstalleerd.

Praktijkvoorbeeld polisvoorwaarden zonnepanelen verzekering

Om meteen een voorbeeld toe te lichten: Zonnedak Zutphen heeft een verzekering waarbij onder het kopje ‘uitsluitingen’, subkopje ‘natuurrampen’, dit over wind is opgenomen:

Wind met gemiddelde snelheden, gedurende minstens 10 minuten, van meer dan 117 km/uur.

Tijdens de storm op 18 februari was de hoogste windstoot (dit is heel wat anders dan het gemiddelde over 10 minuten!) op KNMI-station Deelen 111,6 km per uur. Dus zelfs met de op twee na krachtigste storm in 50 jaar, was deze verzekering meer dan toereikend voor dit zonne-energiesysteem.

Verzekeraar keert uit bij schade

Maar als er bijvoorbeeld een boom omvalt ben je alsnog de pineut. Daarom sluit elk zonne-energieproject dat wij financieren verplicht een verzekering af die goede dekking geeft. De hoofdlijnen van die verzekering staan altijd opgenomen in het Informatie Memorandum van ieder los project. Is een zonne-energieproject opgeleverd met inspectierapport en is er toch schade? Dan keert de verzekering gewoon uit.

Zo is eerder het project Bio-Romeo volledig afgelost met geld van de verzekering, nadat er brandschade was, welke niet door het zonnepanelen-systeem zelf was veroorzaakt.