Zonnepark Nieuweweg: Meer dan alleen zonne-energie  

In de plaats Oploo wordt hard gewerkt aan een uniek project: Zonnepark Nieuweweg. Ontwikkeld door Solar Provider Group, belooft Zonnepark Nieuweweg niet alleen een mijlpaal te zijn in hernieuwbare energieoplossingen, maar ook een verrijkende bijdrage aan de lokale gemeenschap. In samenwerking met Zorgboerderij De Witte Hoeve, streeft het project ernaar om zowel bij te dragen aan de energie neutrale doelstellingen van de gemeente Land van Cuijk als aan de lokale samenleving en biodiversiteit. Er kan nu worden geïnvesteerd in de zon-obligaties van dit zonnepark met een goed duurzaam rendement.

Dit zonnepark, dat zich uitstrekt over een gebied van 9 hectare (waarvan 8 hectare voor het zonnepark en 1 hectare specifiek voor De Witte Hoeve), zal uitgerust worden met 14.084 zonnepanelen. Het belooft een aanzienlijke bijdrage, met een jaarlijkse stroomopbrengst voor ongeveer 3.000 huishoudens, te leveren aan het opwekken van duurzame energie voor de omgeving. 

Een boost voor biodiversiteit 

Waardering voor het omliggende landschap is een kernwaarde van dit project. Het zonnepark zal bedachtzaam geïntegreerd worden binnen het Peelkern gebied, rekening houdend met karakteristieke eigenschappen zoals lanen, kanalen, en plantages. Solar Provider Group, samen met landschapsarchitecten, zorgen voor biodiversiteit onder de panelen met lokale gewassen en bloemen die bijen aantrekken. 

Zorgboerderij De Witte Hoeve: Zorg en Natuur 

Midden in dit project staat Zorgboerderij De Witte Hoeve, een initiatief van Noud en Frida Janssen. Hier combineren ze dagopvang en 24-uurs begeleiding in een natuurlijke omgeving met de nadruk op het contact met dier en natuur. Deze samenwerking versterkt niet alleen de band tussen natuur en mens, maar biedt ook therapeutische en recreatieve voordelen, zoals paardrijden voor mensen met een beperking. 

Door deze samenwerking aan te gaan met Zorgboerderij De Witte Hoeve, streeft Solar Provider Group ernaar om niet alleen energie te genereren, maar ook een positieve impact te hebben op de lokale gemeenschap. 

Financiële meerwaarde voor de gemeenschap 

Zonnepark Nieuweweg biedt ook mogelijkheden voor omwoners om financieel te participeren in het park. In samenwerking met ZonnepanelenDelen kan iedereen investeren, en de bewoners in de directe nabijheid krijgen bij de investering een gratis zonnedeel ter waarde van €25. 

Toekomstige ontwikkelingen Zonnepark Nieuweweg

De verwachting is dat de bouw van Zonnepark Nieuweweg eind 2023 zal starten en dat het begin 2024 operationeel zal zijn. 

Richard Stouthart, head of Europe bij Solar Provider Group

“Met Zonnepark Nieuweweg zetten we een significante stap in de transitie naar duurzame energie voor het Land van Cuijk. Niet alleen zullen onze 14.000 zonnepanelen talloze huishoudens van groene stroom voorzien, maar we zijn bijzonder trots op onze samenwerking met Zorgboerderij De Witte Hoeve en ons initiatief om de lokale biodiversiteit te bevorderen. Het feit dat inwoners lokaal voorrang krijgen en al vanaf €25 kunnen investeren in dit project benadrukt onze toewijding aan de gemeenschap. Bij dit project gaat het om meer dan alleen energie; het is een samenkomst van zorg, gemeenschap en duurzaamheid.” 

Investeren kan op https://www.zonnepanelendelen.nl/project/nieuweweg/