Primeur: ZonnepanelenDelen lanceert het eerste subsidieloze zonne-energieproject in Nederland

Zonnepark Mandeveld met zeer stevige businesscase door het langlopende stroomcontract.

Zonne-energieprojecten in Nederland staan op het punt een historische mijlpaal te bereiken. Het subsidieloze tijdperk voor commerciële zonnedaken en zonneparken breekt aan. Dit opent de deur naar een ongekend potentieel voor duurzame energieopwekking. Op ZonnepanelenDelen lanceert Zonnepark Mandeveld, dat gefinancierd wordt op basis van een langdurig stroomcontract met een grote corporate. Investeer in de senior obligaties met een aantrekkelijk rendement, en help deze mijlpaal werkelijkheid te laten worden.

Financiering op basis stroomcontract

De financiering op basis van de verkoop van een langlopend stroomcontract is een primeur voor Nederland en vertegenwoordigt een belangrijke verschuiving voor zonne-energieprojecten. Waar vroeger overheidssubsidie nodig was voor een positieve businesscase en het aantrekken van financiering, zijn nu ook de inkomsten uit een langlopend stroomcontract een basis om op te financieren.

De inkomsten zijn op een hoog niveau en de kredietwaardigheid van de stroomafnemer is zeer goed. Daarnaast wordt een flink deel eigen vermogen ingebracht door de projecteigenaar en daarbij hebben de investeerders in de zon-obligaties een senior positie.

PRIMEUR mogelijk maken

Ook jij kan Zonnepark Mandeveld mogelijk maken door te investeren in de senior zon-obligaties. Hiermee laten we zien dat er voor zonne-energie een nieuwe fase aanbreekt. En dat kan potentieel zorgen voor nog veel meer zonne-energie. Immers is er dan geen drempel meer voor een subsidie aanvraag. Zo kunnen nieuwe projecten dus eenvoudiger worden gerealiseerd.

Zon-obligaties speciaal ontwikkeld voor dit soort zonne-energieprojecten

Dit baanbrekende zonne-energieproject van projectontwikkelaar GreenIPP wordt gerealiseerd op een industrieterrein in Meppel, naast de afnemer van de stroom.

Dat gebeurt via het platform ZonnepanelenDelen, dat bewezen heeft financiering voor zonne-energie op een efficiënte en effectieve manier te structureren. Op het platform worden obligaties van het project aangeboden met een rendement dat meebeweegt met de stroomprijs, dit is financiering speciaal ontwikkeld voor dit soort grootzakelijke zonne-energieprojecten.

Zonnepark Mandeveld

Het project voldoet aan alle kwaliteitseisen en financiële ratio’s om te lanceren via het platform. Een belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van de financiering is onder andere de financiële stabiliteit van de afnemer van de stroom.

Subsidieloze zonne-energie in Nederland

Het feit dat Zonnepark Mandeveld zonder overheidssubsidie kan opereren, markeert een keerpunt in de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. Deze ontwikkeling benadrukt het concurrentievermogen van zonne-energie als een rendabele bron van groene energie. Het potentieel voor verdere groei is enorm. De verwachting is dat Nederland zijn opgestelde vermogen aan zonne-energie zal zien groeien van de huidige 20 gigawatt naar uiteindelijk 100 tot 180 gigawatt in 2050.

“Dit is een belangrijk moment voor de Nederlandse energietransitie,”

zei Sven Pluut, oprichter van ZonnepanelenDelen.

“Ik ben blij dat zonne-energie ook in Nederland het niveau heeft bereikt dat het zonder subsidie kan opereren. Er ligt een grote rol voor overheden en andere grote organisaties om, net zoals met windenergie, langlopende stroomcontracten af te gaan sluiten voor zonne-energie.”