Investering zonne-energie met crowdfunding realiseren

De wereld heeft geen energieprobleem. Het heeft een financieringsprobleem van energie. Al het energiegebruik in één jaar – van alle mensen op aarde – geeft de zon aan energie in één uur af aan onze wereldbol. Er is geen schaarste aan duurzame energie. Er is gebrek aan succesvolle financieringen voor duurzame energie.

Vroeger ging energieopwekking centraal. Groots vooral. Het liefst werden de enorme energiecentrales langs de grens en langs het water geplaatst. Deze centrales hebben ons decennialang voorzien van stroom. Grote energiemaatschappijen gingen om tafel met de overheid en banken om zo in de energiecentrales te financieren, te bouwen en de energie te leveren. Voor mijn generatie is het de normaalste zaak van de wereld dat er stroom uit het stopcontact komt. Nu stellen we er steeds meer vragen bij. Gelukkig. Want hoe normaal is het dat we brandstoffen uit de grond halen die in miljoenen jaren zijn ontstaan? En waarom maken we niet veel meer gebruik van de energie die de zon ons dagelijks geeft?

Investeringskosten zonne-energie

Die verandering naar deze duurzame vormen van energieopwekking, met wind- en zonne-energie, gebeurt nu. Dat vergt een andere werk- en financieringswijze dan vroeger met de grote energiecentrales. Er komen veel meer projecten met een kleinere omvang op het netwerk in plaats van één energiecentrale. In de SDE+ (subsidie duurzame energie) aanvraag in 2017 ging het al om (gecombineerd bruto) 10.000 grotere zonne-energieprojecten, zo laat de RVO weten.

Kenmerkend is dat deze duurzame energiecentrales wel 5 tot 10 keer meer investering per opgewekte eenheid stroom met zich mee brengen dan de ouderwetse centrales. Daartegenover staat dat de er nagenoeg geen operationele kosten zijn. De zon is gratis, en er vindt amper onderhoud plaats. Een zonnepaneel heeft namelijk geen bewegende onderdelen en dus minimale gebruiksschade. De grote uitdaging zit hem dus in het organiseren van deze eenmalige financiering en de kosten van de financiering te minimaliseren.

Financiering zonnepanelen

De bedragen voor een zonnepanelen installatie op een dak lopen uiteen van 4.000 euro bij een particulier tot makkelijk enkele miljoenen voor grote bedrijfsdaken. Waarbij de kleinere bedragen nog net met eigen vermogen wordt betaald, stokt het bij de middel-grootte financieringen. Banken kunnen de projectfinanciering voor deze bedragen simpelweg niet aan. Onder andere omdat de kosten voor de due-dilligence voor dit soort projecten niet opwegen ten opzichte van de mogelijk marge. Banken worden pas wakker bij een projectfinanciering van meer dan 1 miljoen euro 3 miljoen euro. De oplossing voor dit financieringsprobleem van zonne-energie? Gestandaardiseerde financiering via crowdfunding.

Met crowdfunding kunnen we deze investeringen delen over vele huishoudens die zo het eigen stroom verbruik kunnen ‘vergroenen’ en daaruit een stabiel en duurzaam rendement krijgen. Investeren in zonne-energie is voordelig omdat het laag risico heeft, een zonnepaneel een goed voorspelbare stabiele stroom van energie geeft en iedereen kan al vanaf 25 euro mee doen. Daarbij laat onderzoek zien dat in Nederland al 29 miljard euro beschikbaar is voor duurzame investeringen (en deze vorm van investeren groeide het afgelopen jaar met 17%!) Dus bij de aanbodkant van financiering ligt het probleem niet.

Daarnaast is standaardisering in de businesscase, juridische documentatie en marketingkosten belangrijk om te zorgen dat ook de softe kosten van het totale zonne-energieproject blijven dalen. Naast de al sterk dalende kosten voor de hardware van een zonne-energieproject. Financiering is daar een belangrijk onderdeel van.

Hét platform om zonne-energie te financieren

Met ZonnepanelenDelen.nl koppelen we deze vraag- en aanbodkant aan elkaar. Zo wekken we meer zonne-energie in Nederland op. Op moment van schrijven hebben wij al meer dan 40.000 zonnepanelen gefinancierd voor vele grote zonne-energieprojecten. Duizenden huishoudens zonder geschikt dak worden zo via de ZonneDelen voorzien van zonne-energie. Zo verzonnen we samen Nederland

Zonne-energie. Van iedereen. Voor iedereen.