Alle partijen tekenen voor Zonnedak Nissan - het grootste collectieve zonnedak van Nederland

Welke documentatie heb je nodig voor het financieren van een zonne-energieproject?

Een zonne-energieproject realiseren met externe financiering vergt veel afspraken. Alle betrokkenen gaan voor de looptijd van het project een samenwerking aan, veelal gelijk aan de looptijd van de SDE+ subsidie van 15 jaar. Het is dus belangrijk om goede juridische documentatie te hebben waarin alle afspraken tussen de verschillende partijen helder en duidelijk op papier staan. In dit blog een overzicht van de benodigde documentatie bij het financieren van een zonne-energieproject. 

Contracten tussen partijen

Een zonne-energieproject realiseren vergt veel afstemming tussen de verschillende partijen. Meer dan het lijkt op het eerste oog. Denk aan; gebouweigenaar, beheerder van het zonne-energieproject, de overheid via de RVO, de installateur, aannemer van het onderhoudscontract, verzekeraar, afnemer van de stroom en de financier(s) met verschillende vermogens bestandsdelen (eigen vermogen of vreemd vermogen).

Het realiseren van een zonne-energieproject lukt veelal wel. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te hebben als er ontwikkelingen zijn die niet van tevoren zijn bedacht of er niet wordt geleverd zoals afgesproken. Het verschil in kwaliteit van een project wordt duidelijk als het anders gaat dan normaal. Wie heeft, wanneer, welke verantwoordelijkheid?

Eén aanspreekpunt met een trustee

ZonnepanelenDelen heeft met Stichting Zonnedelers een trustee in het leven geroepen waarmee alle obligatiehouders zijn vertegenwoordigd. Op deze wijze zijn er eenvoudig afspraken te maken en is er – ondanks de vele participanten – altijd één aanspreekpunt voor de projecteigenaar mocht dat nodig zijn. Net zoals bij een andere financieringsvorm. 

Kwaliteitscontroles

Er wordt geld aangetrokken van derden en dus doet ZonnepanelenDelen als platform natuurlijk ook een aantal kwaliteitscontroles en moeten verschillende documenten worden aangeleverd voordat een project op het platform komt. Dat is onder andere een ID van de projecteigenaar, een stortingsbewijs van het eigen vermogen en de opbrengstberekening die behoort bij het zon-pv project. 

Investeringen in documentatie

ZonnepanelenDelen heeft flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de juridische documentatie. Via de documentatie weten zonne-energieproject eigenaren zich verzekerd van goede afspraken onderling waarop kan worden teruggevallen in het geval dat nodig is. Dat is belangrijk voor alle betrokken partijen, zodat er geen gedoe is, mochten er toch onvoorziene zaken gebeuren.

Alleen als deze contracten door alle partijen zijn bevestigd en ondertekend zal het opgehaalde crowdfunding kapitaal worden doorgestort van de derdengeldenrekening. Dat levert voor iedereen zekerheid en een uniforme manier van werken op.

Deze benodigde documentatie bij financiering van een zonne-energieproject heeft ZonnepanelenDelen beschikbaar en kunnen worden gebruikt. Zo kan een zonne-energieproject eigenaar eenvoudig en onbezorgd genieten van het PV-systeem en men de focus kan houden op de eigen bedrijfsactiviteiten.

Documentatiestructuur in overzicht

Hieronder in overzicht welke documentatie nodig is voor de financiering van de zonnepanelen in verhouding tot welke partij.

Documentatie structuur ZonnepanelenDelen