Zonnedak Dillewijn Zwapak in opbouw - financiering via ZonnepanelenDelen

De groei van zonne-energie in Nederland

Hoe doet Nederland het op het gebied van zonne-energie ten opzichte van de rest van Europa? We hebben het momenteel veel over duurzame energie in de media en de politiek. Zoveel zelfs dat men het aandeel duurzame energie in Nederland zwaar overschat zoals overheidsonderzoeken laten zien. Waar staan we nu en wat zijn de mogelijkheden in de toekomst van zonne-energie?

Voor elk land zal er een ander optimum zijn met de inzet van de verschillende duurzame energie technologieën. Sommige landen hebben nu eenmaal veel hoogteverschil (Noorwegen), sommige gebieden hebben de beschikking over veel wind (Ierland), andere landen hebben makkelijk te winnen aardwarmte (IJsland). In Nederland zetten wij op de lange termijn voornamelijk in op windenergie (op zee en op land), geothermie en zonne-energie.

Op het gebied van zonne-energie doen we het middelmatig voor zo’n welvarend land. Al klimmen we wel op de lijst zoals gepubliceerd door Eurostat. Nederland stond in 2017 op nummer 16 in Europa en rees daarmee twee plekken in één jaar.


Nederland goed gesitueerd voor zonne-energie

De belangrijkste factor voor zonne-energie is lichtinstraling. In Nederland hebben we ongeveer 50% minder lichtinstraling dan Zuid-Europa over het hele jaar gerekend, zie de kaart hieronder. Dat scheelt natuurlijk flink in de opbrengst. Maar bij te hoge temperaturen loopt de opbrengst per zonnepaneel terug, dus dat remt de productie. Naast lichtinstraling en temperatuur moet er natuurlijk ook ruimte zijn om zonnepanelen te plaatsen. Een dichtbevolkt land heeft nu eenmaal een grotere schaarste aan beschikbare plekken voor zonnepanelen. De relatief nieuwe ontwikkeling waarbij ook zon op water steeds gebruikelijker wordt, levert voor Nederland relatief veel kansen op. Desondanks blijft ruimtegebrek ons land parten spelen en zullen we altijd slim moeten kijken naar de mogelijkheden.

instraling zonne-energie europa

Dat betekent elk geschikt dak gebruiken voor zonne-energie. Elke plek waar dubbel gebruik kan worden gemaakt van de grond, of braakliggende terreinen, moeten we simpelweg zo snel mogelijk vol leggen met zonnepanelen. Dat kost steeds minder want de pv-technologie wordt goedkoper. Terwijl we in Nederland voortdurend verder van onze eigen duurzame doelstellingen af komen te staan.

De situatie in 2017 was dat we in Nederland per persoon ongeveer 125 kWh zonnestroom opwekken. Ter referentie: een gemiddeld huishouden verbruikt 2.950 kWh elektriciteit per jaar. De totale energievraag per persoon ligt nog veel hoger. Zonne-energie heeft in 2018 voor 0,6% van de Nederlandse energiebehoefte voorzien. De groei van zonne-energie gaat dan wel snel, het is wel vanaf een heel laag niveau. We hebben nu 4,4 GW opgesteld vermogen aan zonne-energie in Nederland. Dat staat gelijk aan een oppervlakte van 22 km2. Het potentieel is veel hoger en PBL gaat in een positief scenario uit van een mogelijke stijging naar 85 GW in 2050.

We staan nog aan het begin

In theorie kan het ook dat we de totale Nederlandse elektriciteit vraag met zonne-energie opwekken. Als we het Markenmeer volledig gebruiken voor zonnepanelen (zie gele vierkant in visual hieronder) zou dat ons huidige elektriciteitsverbruik kunnen opwekken. Een goede gedachten oefening om te realiseren dat ook zonne-energie veel kan toevoegen aan het Nederlandse energielandschap.

Zonnepark Markenmeer genoeg voor Nederlandse elektriciteitsproductie

Als er 85 GW bij komt, betekent het dat we nu pas 5% van de uiteindelijke zonnepanelen hebben geïnstalleerd. En dat er dus nog een gigantische opgave voor ons ligt, om te zorgen dat we de energie die de zon ons geeft, zo goed mogelijk gebruiken in onze energiemix. Zonne-energieproject voor zonne-energieproject Nederland voorzien van zonnepanelen, het is een opgave waar we hard aan werken om daar te komen en zo te zorgen voor een koolstofvrije samenleving.

Het kan, het moet.


Heb je een geschikt dak voor zonne-energie? Download de whitepaper op onze financieren pagina om het zonne-energieproejct te realiseren.
Wil je zonne-energie van een ander dak opwekken? Dan kun je vrijblijvend en binnen 1 minuut voorinschrijven op ZonneDelen.