De invloed van covid-19 op de zonne-energiemarkt

Wat zijn de ontwikkelingen die we zien in de zonne-energiemarkt door de maatregelen die zijn genomen om COVID-19 in te dammen? Doordat de wereld de verspreiding van het corona virus moet zien te stoppen, of in ieder geval zoveel mogelijk moet minimaliseren, zijn er veel maatregelen genomen die impact hebben op de normale gang van zaken. Dat valt voor de zonne-energiemarkt uiteen in drie facetten: de aanlevering van producten, de werkzaamheden ter plekke en de financierbaarheid van het project. We lichten de impact toe in dit blog.

Afhankelijkheid China voor materiaal

De aanvoer van producten voor het zon-pv systeem stokte tijdelijk, toen China gedeeltelijk op slot ging, maar lijkt nu bijna weer volledig hersteld. Installateurs gaven al aan in branche brede enquête dat zij meer voorraad hebben aangelegd dan normaal. Juist uit voorzorg omdat circa 70% van de globale zonnepanelen fabricage in China plaatsvindt. De installateurs en groothandelaren geven aan dat ze verwachten dat voorraden in april en mei hersteld zijn en dat er nu alleen in subcategorieën tekorten zijn. 

Op gepaste wijze werken

De anderhalve meter maatschappij is ook voor installateurs van toepassing en de branchevereniging Techniek Nederland heeft direct richtlijnen gepubliceerd voor de leden om daar invulling aan te geven. Dat betekent met aangepaste werkwijze de werkzaamheden uitvoeren en zorgen dat dit gebeurt op verantwoorde wijze voor alle betrokkenen.

Wel ontstaan soms andere tijdslijnen, omdat de netwerkbeheerders alleen de belangrijkste activiteiten uitvoeren, en dus bijvoorbeeld nieuwe aansluitingen tot nader order hebben uitgesteld. Of komen offertes later binnen omdat men op locatie onderzoek dient te doen en dat niet altijd kan of lukt.

Bijna alle PV-installaties worden dus gewoon opgeleverd, soms iets later dan eerder gepland.

Financiering

Voor de financiering van de zonne-energieprojecten hebben wij vanuit verschillende kanten gehoord dat er een hogere risicopremie wordt gerekend door financiers om zon-pv projecten te financieren. Plots werden deze projectontwikkelaars geconfronteerd met hogere opslag dan eerder mee gerekend is. En dus wordt financiering duurder voor het zonne-energieproject.

Gelukkig blijven wij gewoon doorgaan met wat we al zeven jaar doen en kunnen wij bij ZonnepanelenDelen onze financieringsoplossingen tegen dezelfde voorwaarden aan blijven bieden met dezelfde snelheid die we altijd al leveren. Dat betekent dat we nog steeds tot wel 98% van het zonproject kunnen financieren, vanaf 2,5% rente.

Energietransitie blijven versnellen

De gezondheid voor eenieder staat voorop en de maatschappij is hard aan het werk aan alle oplossingen om COVID-19 te bestrijden. Wij blijven specialisten in het financieren van zonne-energie en werken – in dat nieuwe kader (lees hier hoe ZonnepanelenDelen zelf omgaat met COVID-19) – aan dat de maatschappij zo snel mogelijk overstapt op duurzame energie. Dit doen wij door zonne-energie voor iedereen bereikbaar te maken. Ook nu moet dat, ook nu lukt dat.

Dat laten de recente succesvolle financieringen via ons platform zien die zijn uitgevoerd tijdens de Corona-maatregelen. Zo hebben we recent voor Zonnedak Aviolanda een financiering van €2,3 miljoen geregeld en voor Zonnedak Jawij is een financiering van €237.000 geregeld.