Profiteer van de zon bij Zonnepark ‘t Oerlegoed

In de Gelderse Achterhoek tussen de dorpen Gendringen en Netterden ligt wijngaard ’t Oerlegoed van wijngoed Montferland. Daar kan Zonnepark ‘t Oerlegoed van 7.080 zonnepanelen verschijnen als er genoeg investeerders voor worden gevonden. Op een kleine twee hectare, waar eerder vacante stallen stonden, is er plek voor een zonnepark dat goed zal zijn voor de stroomproductie van circa 600 huishoudens. 

Het zonnepark komt naast Wijngoed Montferland aan de Munsterweg 4 in Gendringen. De naam ‘oer komt van de ijzerrijke bodem, dat maakt dat de wijnen een perfecte kwaliteit behalen. Men is daar jaren geleden overgestapt van traditioneel boeren naar de productie van wijn met vier hectare wijngaarden. De vacante en oude stallen worden gesloopt om plaats te maken voor het zonnepark.

Daarbij is eerder met succes een overheidssubsidie toegekend gekregen, met de zekerheid van die SDE+-subsidie voor 15 jaar kan dit zonne-energieproject uitgevoerd worden. De 7.080 zonnepanelen zullen dan jaarlijks 1,8 miljoen kWh stroom opwekken. Deze schone energieproductie staat gelijk aan het stroomverbruik van circa 600 huishoudens.

Investeren in het zonnepark

Investeren in het zonnepark om deze duurzame energiebron mogelijk te maken, kan vanaf woensdag 15 januari. In totaal wordt er 283.000 euro financiering gezocht, naast een bancaire lening. Investeerders krijgen daarbij duurzaam rendement op de inleg, afhankelijk van hoeveel zonnestroom er wordt opgewekt. Hoe zonniger het is, hoe hoger het rendement.

Voor initiatiefnemers Leon en Magda Masselink is dit de volgende duurzame stap om uiteindelijk energieneutraal te ondernemen. Zoals Leon Masselink het toelicht: 

“Belangrijk kenmerk van ons bedrijf is het streven naar duurzaamheid en het energieneutraal zijn. Middels de totstandkoming van dit zonnepark en het meedoen aan de energietransitie kunnen we onze doelstellingen verwezenlijken.”

Voor alle huishoudens die zelf geen (geschikt) dak hebben voor zonnepanelen, of die het eigen dak al vol hebben liggen en meer zonnepanelen willen, is dit de ideale mogelijkheid om toch van zonne-energie te profiteren. Dit project wordt aangeboden op ZonnepanelenDelen, waar met behulp van particulieren eerder 100 soortgelijke zonne-energieprojecten zijn gerealiseerd.

Wijnpakket voor ZonneDElers

Bij Zonnepark Oerlegoed kan men investeren in zogenaamde ‘ZonneDelen’, een stukje zonnepaneel van 25 euro, waarbij men recht heeft op de opbrengsten uit het zonne-energieproject. Ieder jaar wordt de waarde van de zonnestroom en de jaarlijkse aflossing op de investering uitgekeerd. De opbrengsten zijn voor investeerders live bij te houden via een gratis app.

Als het project Zonnepark ’t Oerlegoed succesvol is, wordt er een volgende stap gezet voor een schoner klimaat. Meedoen kan op www.zonnepanelendelen.nl/oerlegoed. Onder de investeerders zullen wijnpakketten van Wijngoed Montferland worden verloot.