header_statistiekendashboard

ZonnepanelenDelen lanceert statistieken dashboard

We lanceren een apart statistieken dashboard van alle zonne-energieprojecten die zijn gefinancierd via de uitgifte van ZonneDelen. In dit statistieken dashboard staat overzichtelijk hoe de projecten presteren. Daarnaast kun je per project de prestaties en verwachtingen bekijken. Zonne-energieprojecten op ons platform keren rente uit op basis van de geproduceerde zonnestroom en de dan geldende stroomprijzen, net zoals zonnepanelen op je eigen dak.

We mogen, voor zonne-energie begrippen, al bogen op een rijke historie en bewijslast. Sinds 2014 draaien de eerste zonne-energieprojecten en sindsdien hebben we meer dan 125 zonne-energieprojecten mogelijk gemaakt. Het inzien van de groene stroomproductie, was altijd al publiekelijk in te zien via de ZonneDelen app. In dit dashboard hebben we alle informatie en statistieken bij elkaar gezet.

Projectfinanciering zonne-energie

Belangrijk kenmerk van de financieringen is dat het gaat om projectfinanciering. Oftewel aan speciaal opgericht bv’s (Besloten Vennootschappen) die als enige doel hebben om het zonne-energiesysteem uit te baten. Zo is de voorspelbaarheid hoog en zijn de risico’s verlaagd.

We schreven eerder over de opbouw van de ZonneRente en de structuur van de ZonneDelen.

Inzichten uit het statistieken dashboard

De statistieken laten een aantal zaken zien:

  • De aannames in de oorspronkelijk businesscase en de cijfers in het Informatie Memorandum van de productie verwachtingen zijn conservatief.
  • Sommige projecten hebben vertraging gedurende de installatieperiode, maar de impact hiervan is nihil over de looptijd van het project.
  • Er zijn enkele projecten met uitdagingen, eerder al in dit blog beschreven. Eén project is geherstructureerd maar met nog steeds een positieve rendementsverwachting.
  • We hebben geen ‘defaults’ van projecten, wel ZonneRente betalingen die op zich laten wachten.

Algemene statistieken

Op de statistieken hoofdpagina zijn de platformstatistieken te zien. Financiering, het vermogen van de zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen en welke CO2-besparing dat heeft opgeleverd. Als hub voor zonne-energieprojecten zijn wij met veel partijen verbonden, zoals financiers, installateurs, energieleveranciers en projecteigenaren.

We hebben daarbij, op chronologische volgorde van financieren, met een tabel in overzicht gebracht wat de huidige verwachting van het gemiddelde rendement over de looptijd van het project is. Waarbij IRR staat voor internal rate of return, oftewel de gemiddelde interne rentevoet.

Projectniveau statistieken zonne-energieprojecten

Klik je op een van de projecten in de tabel, dan krijg je op detailniveau de prestaties van het project te zien, inclusief de verwachtingen zoals deze zijn opgenomen in het IM. Zie bijvoorbeeld het zonne-energieproject Zonnedak BCS Harderwijk. Nu meer dan 4 jaar in productie en op basis van deze 4 jaar en de verwachtingen van de overige jaren komen we momenteel uit op een verwacht gemiddeld rendement van 4,16% per jaar (dit is op het moment van schrijven, de energieprijs blijft natuurlijk fluctueren).

overzicht BCS Harderwijk statistieken dashboard

Goed om te weten: ZonneRentes in rood zijn nog niet uitgekeerd. Het kan dat deze nog in het proces zitten of dat de projecteigenaar in gebreke is. Mocht dat laatste het geval zijn, dan hebben we een toelichting onder de tabel geschreven.

We hopen hier zo transparant en helder mogelijk weer te geven hoe goed de projecten presteren, en dat deze daadwerkelijk relatief laag risico hebben.

Er kunnen geen rechten aan deze statistieken worden ontleend. We zullen namelijk altijd nog een extra controle doen op alle (productie)cijfers, voordat de ZonneRente wordt uitbetaald.

Bekijk hier het statistieken dashboard.