Whitepaper: investeren in zonne-energie

ZonnepanelenDelen lanceert white paper: Investeren in zonne-energie

Zonne-energie is een interessante belegging (of ‘asset class’ in jargon) voor de lange termijn investeerder. Zonne-energieprojecten geven duurzaam en stabiel rendement met een goede balans tussen rendement en risico. ZonnepanelenDelen beschrijft in haar zojuist gelanceerde white paper de belangrijkste elementen bij het investeren in deze duurzame energie technologie. Te weten: De (Nederlandse) duurzame energiedoelstellingen, de werking van een pv-systeem, de betrokken partijen bij het realiseren van een zon-pv project, de businesscase en hoe de zonnedaken of zonneparken zijn gefinancierd. 

ZonnepanelenDelen presenteert de white paper ‘Investeren in zonne-energie’, zodat geïnteresseerde beleggers beter beeld krijgen bij alle facetten van deze duurzame investering. De wereld zet onder andere in op zonne-energie om de benodigde energietransitie te bewerkstelligen, hetgeen nodig is om minder CO₂ uit te stoten en zodoende de wereldwijde temperatuurstijging tot stilstand te brengen. 

Oude technologie – nieuwe investeringskans

De technologie van zon-pv is al meer dan 100 jaar oud en heeft aangetoond betrouwbaar en goed voorspelbaar te zijn. Als investeringscategorie is zonne-energie echter pas recent een optie geworden. Dit komt omdat de laatste tien jaar het volume op een hoog niveau is gekomen. In het afgelopen decennium is wereldwijd de geïnstalleerde capaciteit van zonne-energie opgelopen van 40 GW naar circa 600 GW. Door het vliegwiel van dalende prijzen van zonnepanelen door toegenomen volumes, zal deze groei nog jarenlang aanblijven. 

Stimulering van zonne-energie

In Nederland wordt zonne-energie op meerdere manieren gestimuleerd. Zo bestaat er de ‘salderingsregeling’ voor huishoudens en klein MKB. Voor de grotere (en dus investeringswaardige) projecten is dat via de SDE+ (stimulering duurzame energie) subsidie. Is deze subsidie eenmaal verkregen dan geeft deze 15 jaar lang een vaste prijs op de opgewekte hernieuwbare energie; dat geeft veel zekerheid over de inkomsten en dus de businesscase. In Nederland gaat het om zo’n 18.000 projecten op dak, land of water die deze SDE+-subsidie hebben verkregen. De financieringsvraag loopt in de meerdere miljarden euro’s voor deze projecten met SDE+.  

ESCO Projectfinanciering

De zon-pv projecten waarin wordt geïnvesteerd, worden in een speciale project-bv (ESCo) geëxploiteerd. Deze ESCO’s doen niks anders dan het zonne-energiesysteem uit te baten en hebben zodoende een zeer gematigd risicoprofiel, doordat zowel inkomsten als uitgaven zeer goed voorspelbaar zijn. Het project is zo gestructureerd dat er geen herfinancieringsrisico in de projecten zitten. We zien dan ook veel interesse in deze optie om duurzaam te investeren.

Recessie-bestendig investeren

De investering in zonne-energie zal een bèta hebben dat dichtbij de 0 ligt, en dus ongevoelig voor marktbewegingen. Omdat dit afhankelijk is van twee factoren; een is de daadwerkelijke productie van het project, het ander de stroomprijs van energie waartegen die productie verkocht kan worden. De stroomprijs (via de ENDEX) is een zeer efficiënte markt en middelt op de lange termijn goed uit.

white paper investeren in zonne-energie

Lees verder in de white paper: ‘Investeren in zonne-energie’ van in totaal 30 pagina’s. (pdf)


Investeren in zonne-energie op ZonnepanelenDelen

Door de aanpak van ZonnepanelenDelen worden er zonne-energieprojecten van hoogwaardige kwaliteit aangeboden waarin men kan deelnemen. Dat gaat via zogenaamde ‘ZonneDelen’, formeel zon-obligaties op naam. De periodieke uitkering van rente, de ZonneRente, is afhankelijk van de daadwerkelijke stroomproductie van het project, net zoals bij zonnepanelen op het eigen dak. 

ZonneDelen hebben veel positieve kenmerken: 

  • Projectfinanciering met positieve businesscase en elk jaar een positieve DSCR;
  • Stabiel rendement op investering;
  • Verlaagd risico door vaste inkomsten uit SDE+-subsidie en verkoop stroom; 
  • Gebruik van hoogwaardige juridische contracten, overeenkomsten en verzekeringen;
  • Live monitoring en alarmering bij achterblijvende stroomproductie van zon-pv projecten.  
  • Via AFM-goedgekeurd platform, waarbij kapitaalstromen lopen via derdengeldenrekening en dus altijd beschermd; 
  • Jarenlange ervaring met financieringen van zonne-energieprojecten.

Interesse om te investeren? Kijk dan op https://www.zonnepanelendelen.nl/project/.